Centra przetwarzania danych: 6 trendów 2023 roku

Centra przetwarzania danych, czyli centra przetwarzania i przechowywania danych, stały się istotną częścią infrastruktury cyfrowej naszego ciągle zmieniającego się świata. Tę rozwijającą się branżę w 2023 roku może kształtować wiele pojawiających się trendów, począwszy od rosnącego wprowadzania rozwiązań chmurowych po rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT), poprzez zmieniające się potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Stanowi to okazję do powrotu do 6 głównych trendów, które mogą mieć znaczący wpływ na przyszłość centrów przetwarzania danych w 2023 roku… i nie tylko !

Trend nr 1 : ponowne wykorzystanie ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej

Ograniczenia energetyczne spowodowane niedawnymi i trwającymi konfliktami geopolitycznymi zwiększyły obawy dotyczące zużycia energii. Inwestowanie w badania mające na celu znalezienie nowych sposobów ponownego wykorzystania energii powinno być priorytetem dla wszystkich centrów przetwarzania danych. Sedno sprawy stanowią dwa główne wskaźniki :

  • ERE, dla „Energy Reuse Effectiveness”, czyli efektywność ponownego wykorzystania energii.
  • PUE, dla „Power Usage Effectiveness”, który służy do określania efektywności energetycznej centrum przetwarzania danych.

ERE pokazuje, w jaki sposób energia jest zużywana przez inne części obiektu lub budynki innych firm w otoczeniu centrów przetwarzania danych, takich jak domy, biura czy restauracje. Ten nowy pomiar jest narzędziem zrównoważonego rozwoju centrów przetwarzania danych, które uzupełnia PUE, ponieważ ten ostatni wskaźnik nie uwzględnia odzyskanej energii. W 2023 roku centra przetwarzania danych będą musiały włożyć znaczne wysiłki w lepsze ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów przetwarzania danych.

Trend nr 2 : wnoszenie wartości do lokalnych społeczności i inwestowanie w zrównoważony rozwój

Ten drugi aspekt jest bezpośrednią konsekwencją pierwszego. Większość centrów przetwarzania danych musi przyjąć prawdziwie zrównoważoną politykę, aby pozytywnie wpływać na lokalne społeczności (sąsiedztwo, miasto lub aglomeracja). Centra przetwarzania danych muszą określić własne ograniczenia i zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby wpisywać się w decyzje podejmowane przez organy zarządzające w miastach lub krajach, w których się znajdują, niezależnie od potrzeb lub specyfiki branży.

Centra przetwarzania danych mogą przynieść znaczne korzyści lokalnym społecznościom w zakresie bezpośredniego lub pośredniego tworzenia miejsc pracy, edukacji lub dobrobytu, a także innowacji w zakresie efektywności energetycznej, które można eksportować do innych krajów, sektorów lub zastosowań. Centrum przetwarzania danych jest niejako katalizatorem tworzonego wokół niego ekosystemu w celu dostarczania usług i technologii swoim klientom.

Trend nr 3 : opracowywanie nowych technik chłodzenia

Jedną ze strategii wdrożonych w celu zmniejszenia PUE, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach i która utrzyma się na wysokim poziomie w 2023 roku, jest podwyższanie temperatury pracy centrów przetwarzania danych w celu ograniczenia chłodzenia. Przemysłowcy i profesjonaliści intensywnie pracują nad rozwiązaniami opartymi na chłodzeniu cieczą (lub chłodzeniu bezpośrednim lub chłodzeniu zanurzeniowym).

Trend nr 4 : akceptacja faktu, że cyfryzacja biznesu będzie trwale kontynuowana

Wszystkie przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia produktywności i wydajności, a w tym celu muszą zwiększać swoje możliwości cyfrowe. Oznacza to, że wiele z nich w pierwszej kolejności decyduje się na rozwiązania w chmurze publicznej.

Przedsiębiorstwa stoją dziś przed dwiema możliwościami: albo zdecydują się na kolokację w istniejących lub przyszłych przestrzeniach, których jest coraz mniej, albo przejdą do chmury publicznej. Istnieje również trzeci głos związany z hybrydyzacją: przedsiębiorstwa będą miały własną przestrzeń do powtarzalnych obciążeń o wysokim stopniu bezpieczeństwa oraz chmurę publiczną do obciążeń o dużej zmienności, co zoptymalizuje ich wydajność i produktywność.

Jednak koszt i czas potrzebny do zbudowania własnego centrum przetwarzania danych rosną z powodu pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie i obciążeń łańcuchów dostaw. Wynik: atrakcyjność istniejących centrów przetwarzania danych rośnie w przypadku konieczności szybkiego wdrożenia.

Trend nr 5 : wykorzystanie wzrostu znaczenia przetwarzania brzegowego

Widzimy, że wykorzystanie technologii 5G rośnie, a IoT jest coraz bardziej obecny. Czujniki i urządzenia muszą przetwarzać duże ilości danych z dużą szybkością, dlatego centra przetwarzania danych muszą być przygotowane na obsługę takich sytuacji. Ponieważ dane z IoT są rozproszone geograficznie, konieczne jest również niekoncentrowanie wszystkich punktów przetwarzania i serwerów obsługujących te urządzenia, co prowadzi do dużego zróżnicowania lokalizacji. Aktorzy przetwarzania brzegowego to operatorzy, dostawcy IT i oczywiście centra przetwarzania danych, takie jak Data4.

Trend nr 6 : konsolidacja centrów krajowych

Szósty trend dotyczy stopniowej decentralizacji zdolności IT, która rozpoczęła się na rynkach FLAP (Frankfurt, Londyn, Amsterdam i Paryż), a która obecnie wymaga konsolidacji w krajowych centrach przetwarzania danych.

Centra przetwarzania danych szybko ewoluowały w ostatnich latach, stając się filarami cyfryzacji naszej gospodarki. Idąc dalej, będą one nadal odgrywać ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej, ale ich istnienie i sukces będą związane z praktykami, które są naprawdę trwałe i odpowiedzialne wobec społeczności, z którymi współistnieją.