Czym jest pomieszczenie MMR?

Pomieszczenie Meet-Me Room (MMR) jest kluczowym miejscem w centrum przetwarzania danych, ponieważ to właśnie tam doprowadzone są wszystkie kable i światłowody znajdujące się w obiekcie. Zostają one tam podłączone oraz wzajemnie ze sobą połączone w celu usprawnienia wymiany danych, tworząc całościowy ekosystem łączności. W tym artykule wyjaśniamy znaczenie pomieszczenia MMR, jak działa i do czego jest wykorzystywane.


Internet i punkt połączeń

Na świecie istnieje wielu operatorów sieci telekomunikacyjnych. Ci najbardziej znani to AT&T, Verizon, NTT, China Mobile, Telefonica, Vodafone czy Deutsche Telecom. Ale jest też wielu innych – nie są tak znani, ponieważ kierują swoją ofertę głównie do klientów biznesowych.

Sieci te są ze sobą połączone i sparowane, czyli bezpośrednio połączone, w miejscach, które nazywają się “punktami połączeń” (ang. peering points).

Co jeśli powiedzielibyśmy wam, że Internet nie istnieje? A raczej, że, ściślej rzecz biorąc, “magia” Internetu opiera się na wielości tych sieci, które są ze sobą połączone właśnie za pomocą punktów połączeń?

Operatorzy sieci zgadzają się na swobodną wymianę ruchu w zamian zyskując wspólną korzyść: Internet.

Pomieszczenie MMR: „punkt połączeń” w centrum przetwarzania danych

W każdym centrum przetwarzania danych znajduje się połączony ze sobą sprzęt komputerowy, z którego korzystają poszczególne firmy. Ten zestaw sprzętowy tworzy mini sieć komputerową, która komunikuje się z resztą świata wtedy i tylko wtedy jeśli posiada wyjście na “zewnątrz”. Co należy rozumieć przez wspomnianą “resztę świata”? Chodzi tutaj o:

  • Internet (dla serwerów sieciowych);
  • Biura firmy (w zastosowaniach biznesowych);
  • Sieci chmurowe (jeśli nie są połączone na “zewnątrz”).

Podobnie jak sieci operatorów potrzebują do działania punktów połączeń, tak sieci komputerowe wymagają węzłów, dzięki któremu mogą być ze sobą wzajemnie połączone. Ten punkt styczności zlokalizowany jest w centrum przetwarzania danych i pomieszczenie to nosi nazwę “Meet-Me Room”, w skrócie MMR.

Kto jest połączony w MMR?

W Pomieszczeniu MMR połączone zostają następujące podmioty:

  • Firmy, które zainstalowały swoje serwery na własne potrzeby;
  • Dostawcy publicznych i prywatnych Chmur, którzy zainstalowali swoje serwery w celu hostowania aplikacji swoich klientów;
  • Operatorzy, którzy łączą firmy z dostawcami Chmur;
  • Operatorzy dostępu – zapewniający bezpośrednią łączność między centrum przetwarzania danych, a biurami firmowymi – poprzez Wirtualną Sieć Prywatną (VPN);
  • Operatorzy tranzytu – zapewniający łączność między centrum przetwarzania danych, a punktami połączeń, w celu połączenia go z Internetem. Dzięki przyłączeniu do tych punktów połączeń, w razie potrzeby firmy mogą udostępniać swoje strony i aplikacje każdemu użytkownikowi posiadającemu dostęp do Internetu, czy to znajdującemu się w okolicy czy na innym kontynencie.

Jak wygląda Pomieszczenie MMR?

Skoro poznaliśmy już zasadę działania i przeznaczenie pomieszczenia MMR, pozostało nam opisać jak ono wygląda. W swojej fizycznej postaci Pomieszczenie MMR jest pomieszczeniem komputerowym jakich w centrum przetwarzania danych jest wiele. Znajdują się w nim szafy komputerowe zawierające panele krosownicze, przypominające domino, gdzie połączone są ze sobą dwa z opisanych powyżej podmiotów.

Pomieszczenie MMR jest zatem pomieszczeniem komputerowym, przez które muszą przejść wszystkie połączenia sieciowe zanim opuszczą centrum przetwarzania danych albo nastąpi tranzyt danych z jednej firmy do drugiej w ramach tej samej infrastruktury.

Pomieszczenie MMR: bezpieczna i redundantna przestrzeń

Pomieszczenie MMR jest więc miejscem w centrum przetwarzania danych niezwykle ważnym, ponieważ to właśnie przez nie przechodzi cały ruch wymiany danych. Ze względu na jego kluczowe znaczenie, dostęp do pomieszczenia MMR ma wyłącznie operator centrum przetwarzania danych. Ponosi on pełną odpowiedzialność za obiekt i zapewnia ciągłość działania bezpośrednich połączeń. Żaden klient nie posiada dostępu do pomieszczenia MMR, a każde żądanie przyłączenia jest realizowane przez samego operatora, który następnie bezpośrednio łączy ze sobą dwa podmioty – zwykle jest to firma i operator – albo operator centrum przetwarzania danych, który jest odpowiedzialny za transmisję do wybranego operatora ruchu.

Ponieważ ryzyka wystąpienia jakichś nieprawidłowości nie da się w zupełności wykluczyć, Pomieszczenia MMR w centrum przetwarzania danych są często, choć nie zawsze, redundantne (czyli zduplikowane).

Pomieszczenia MMR w Data4

Pomieszczenia MMR są dla centrów przetwarzania danych ogromnie ważnym zasobem, ponieważ dzięki nim wszyscy klienci w centrum przetwarzania danych mogą zostać połączeni w sposób prosty, szybki i bezpieczny.

DATA4 opracowało swoją własną koncepcję projektowania Kampusów, czyli obszarów, gdzie zlokalizowanych jest kilka centrów przetwarzania danych. Rozwiązanie to pozwala nam na zaoferowanie modułowego, skalowalnego środowiska dostosowanego do potrzeb klientów, wraz z szerokim zakresem usług łączności.

Aby móc zaoferować taką elastyczność i bezpieczeństwo w skali całego Kampusu, DATA4 stworzyło pomieszczenia POP Room, które stwarzają te same korzyści jak Pomieszczenie MMR – tylko, że na poziomie całego Kampusu.

Dzięki takim redundantnym pomieszczeniom POP Room, wszystkie centra przetwarzania danych oraz ich klienci mogą łączyć się ze sobą korzystając z redundantnych pomieszczeń MMR. Pomieszczenie MMR jest więc niezbędnym punktem połączeń bezpośrednich, przez które odbywa się przepływ wszystkich danych wysyłanych do świata zewnetrznego. DATA4 nieustannie pracuje nad tym, aby dostarczać klientom wysokowydajne i elastyczne pomieszczenia MMR, które mogą zostać dostosowane do ich własnych potrzeb.