Wszystko, co musisz wiedzieć o certyfikacie HDS

W szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie opieki zdrowotnej przechowywanie danych zdrowotnych i zarządzanie nimi nabiera coraz większego znaczenia. Certyfikacja Health Data Hosting (HDS) stanowi ważny kamień milowy dla operatorów centrów przetwarzania danych. Gwarantuje zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa, poufności i dostępności w przypadku hostingu wrażliwych danych zdrowotnych. Jest niezbędna dla każdego operatora, który zamierza obsługiwać francuski sektor opieki zdrowotnej.

Certyfikat HDS

Certyfikacja HDS, ustanowiona na mocy prawa francuskiego, dotyczy w szczególności przechowywania danych medycznych i zarządzania nimi. Stworzono ją w celu ochrony wrażliwych informacji medycznych przed nieautoryzowanym dostępem, zapewnienia integralności danych osobowych i utrzymania wysokiej dostępności usług. Certyfikacja obejmuje kilka aspektów:

 1. Bezpieczeństwo fizyczne: Gwarantuje, że centra przetwarzania danych przechowujące dane medyczne są fizycznie zabezpieczone, dysponują kontrolą dostępu, monitoringiem i środkami chroniącymi przed skutkami klęsk żywiołowych lub fizycznymi włamaniami.
 2. Bezpieczeństwo danych: Obejmuje środki takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak włamania i wycieki danych.
 3. Dostępność usług: Wymaga wysokiej dostępności i redundancji, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do danych medycznych dla upoważnionych użytkowników, minimalizując przerwy w świadczeniu usług.
 4. Zgodność z przepisami i zarządzanie: Wymaga zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, w tym RODO, oraz ustanawia zasady zarządzania danymi.

Dlaczego ten certyfikat jest ważny dla operatorów centrów przetwarzania danych?

Jako dostawca usług hostingowych dla klientów, którzy przechowują dane osobowe dotyczące zdrowia, Data4 uzyskała certyfikat HDS w 2020 roku. Certyfikat, który był ważny przez trzy lata, został odnowiony w 2023 roku dla działalności Data4 Services we Francji. Biorąc pod uwagę obecność Grupy w Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Luksemburgu i wkrótce w Niemczech, certyfikat ten zostanie rozszerzony na całą Europę.

Uzyskanie certyfikatu HDS wykracza daleko poza zwykły wymóg regulacyjny, ponieważ stanowi strategiczną korzyść dla operatorów centrów przetwarzania danych.

Z jakiego powodu?

 1. Dostęp do rynku i wiarygodność: Certyfikacja HDS jest warunkiem wstępnym dla każdego przedsiębiorstwa, które chce hostować dane medyczne we Francji. Umożliwia działanie na intensywnie rozwijającym się rynku, ponieważ świadczeniodawcy opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu polegają na rozwiązaniach cyfrowych w zarządzaniu danymi. Poprawia również reputację i wiarygodność operatora w sektorze opieki zdrowotnej.
 2. Poprawa środków bezpieczeństwa: Proces certyfikacji wymaga wdrożenia solidnych środków bezpieczeństwa, które wykraczają poza standardowe praktyki. Chroni nie tylko dane medyczne, ale także wzmacnia ogólny stan bezpieczeństwa centrum przetwarzania danych, zmniejszając ryzyko dla wszystkich hostowanych usług.
 3. Przewaga nad konkurencją: Zważywszy na fakt, że dane dotyczące zdrowia są jednymi z najbardziej wrażliwych informacji, posiadanie certyfikatu HDS wyróżnia centrum przetwarzania danych na tle konkurencji. To pokazuje potencjalnym klientom, że operator przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 4. Zgodność z przepisami: Certyfikat gwarantuje, że centra przetwarzania danych są zgodne z francuskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, co pozwala uniknąć potencjalnych problemów prawnych i kar.
 5. Zwiększenie zaufania: Zaufanie ma kluczowe znaczenie w sektorze opieki zdrowotnej. Uzyskując certyfikat HDS, centra przetwarzania danych mogą zapewnić świadczeniodawców z sektora opieki zdrowotnej i ich pacjentów, że ich dane są zarządzane z najwyższą starannością i zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

5 etapów uzyskiwania certyfikatu HDS

Uzyskanie certyfikatu HDS wymaga globalnego podejścia, obejmującego zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne.

Oto 5 głównych etapów:

 1. Przeprowadzenie analizy luk: Ocena aktualnego stanu centrum przetwarzania danych pod kątem wymagań HDS w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
 2. Wdrożenie środków bezpieczeństwa: Modernizacja zabezpieczeń fizycznych i cybernetycznych w celu spełnienia standardów HDS, w tym wzmocnienie kontroli dostępu, szyfrowanie danych i plany odzyskiwania danych w przypadku awarii.
 3. Opracowanie zasad i procedur: Ustanowienie zasad i procedur zarządzania danymi, reagowania na incydenty i monitorowania zgodności.
 4. Szkolenie pracowników: Gwarancja przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie znaczenia ochrony danych medycznych i konkretnych wymogów związanych z certyfikatem HDS.
 5. Audyt i certyfikacja: Zaangażowanie akredytowanej jednostki certyfikującej w celu przeprowadzenia audytu centrum przetwarzania danych i weryfikacji zgodności ze standardami HDS.

Certyfikacja HDS: co dalej?

Zapotrzebowanie na bezpieczny i zgodny z przepisami hosting danych dotyczących opieki zdrowotnej będzie rosło, ponieważ systemy opieki zdrowotnej na całym świecie kontynuują cyfryzację i wprowadzanie bardziej zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i Internet rzeczy (IoT). Operatorzy centrów przetwarzania danych, którzy uzyskają certyfikat HDS, znajdą się na uprzywilejowanej pozycji, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu, zapewniając podstawowe usługi, które wspierają bezpieczne i wydajne zarządzanie danymi opieki zdrowotnej.

Podsumowując, certyfikacja HDS jest kluczowym elementem dla operatorów centrów przetwarzania danych, którzy chcą obsługiwać sektor opieki zdrowotnej we Francji. Zapewnia zgodność z surowymi normami bezpieczeństwa, oferuje przewagę konkurencyjną i buduje zaufanie wśród klientów. Ponieważ sektor opieki zdrowotnej wciąż ewoluuje, znaczenie bezpiecznego i zgodnego z przepisami hostingu danych będzie tylko rosło, co czyni certyfikat HDS nieocenionym atutem dla operatorów centrów przetwarzania danych.