Certyfikaty

Certyfikaty

Będąc europejskim operatorem centrów przetwarzania danych, DATA4 odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarki cyfrowej, zapewniając hosting, dostępność bezpieczeństwo dużych ilości danych. Centrum danych to fundament, na którym opiera się cały łańcuch wartości IT.

Nasze poczucie odpowiedzialności sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać licznym wyzwaniom branżowym. Naszym celem jest zapewnienie korzyści klientom i spełnianie ich oczekiwań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, aby wspólnie móc stawić czoła wyzwaniom cyfrowej transformacji.

DATA4 wdraża zintegrowany system zarządzania we wszystkich trzech lokalizacjach – we Francji, Włoszech i Luksemburgu – w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie jakości usług, bezpieczeństwa, zgodności z prawem i przepisami, a także wydajności środowiskowej i energetycznej. Wszystkie te działania podejmowane są z nastawieniem na ciągłe doskonalenie.

Taka organizacja pracy oparta jest na nadzorowanych przez zarząd procesach zarządzania, wdrażania i wsparcia.

Zobowiązania te podejmujemy wobec naszych klientów. Stanowią one integralną część pięcioletniego planu strategicznego DATA4, który powstał w oparciu o potrzeby rynku i został podzielony na cztery obszary tematyczne:

Innowacje

Tworzymy wydajniejsze centra przetwarzania danych, przechodzimy w 100% na energię odnawialną, aby ograniczyć wpływ na zasoby naturalne poprzez politykę skoncentrowaną na zwiększeniu efektywności energetycznej (ISO 50001) i zmniejszeniu śladu środowiskowego (ISO 14001).

Automatyzacja

Zwiększamy produktywność, opracowując nowe narzędzia do zarządzania i zapewniając naszym centrom danych dodatkową warstwę inteligentnych opcji, dzięki czemu możliwe jest ich zdalne nadzorowanie i kontrola – a to wszystko z myślą o jeszcze większej satysfakcji naszych klientów (ISO 9001);

Bezpieczeństwo

Nieustannie zwiększamy bezpieczeństwo informacji w naszych lokalizacjach, aby reagować na zagrożenia oraz nowe wyzwania bezpieczeństwa fizycznego i logicznego – zgodnie z wymogami ISO 27001; dbamy również o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, klientów, sprzedawców i dostawców DATA4 oraz każdego innego podmiotu, którego mogłaby dotyczyć nasza działalność (ISO 45001).

Satysfakcja klienta

Nieustannie poprawiamy jakość obsługi naszych klientów, zawsze wsłuchując się w ich potrzeby, a także podnosząc świadomość naszych pracowników i usługodawców w zakresie systemu zarządzania jakością (ISO 9001).


Certyfikaty DATA4

Cele te znajdują odzwierciedlenie w kompetencjach naszych dostawców i partnerów, a także w rocznych wskaźnikach KPI naszych pracowników. Pracownicy są monitorowani i poddawani ocenie dwa razy w roku.

Nasze podejście zapoczątkowane w 2014 roku zostało docenione i certyfikowane przez niezależnych specjalistów w zakresie następujących norm:

Certyfikaty

Może się różnić w zależności od kraju i centrum danych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.