Zarząd Grupy DATA4

Członkowie zarządu DATA4

Olivier MICHELI
Prezes i dyrektor generalny

OLIVIER MICHELI

Olivier Micheli objął stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Grupy DATA4 w listopadzie 2014 roku.

Jest laureatem nagrody „Pierwsze 100 dni” przyznawanej przez KPMG i EIM we współpracy z francuskim dziennikiem ekonomicznym „Les Echos”. Nagroda ma na celu wyróżnienie liderów, którzy doskonale poradzili sobie z zarządzaniem organizacją w okresie pierwszych 100 dni – kluczowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

W czerwcu 2016 roku Olivier Micheli został mianowany przewodniczącym stowarzyszenia France Datacenter, które skupia wszystkich interesariuszy centrów przetwarzania danych we Francji. Celem inicjatywy jest promocja branży jako filaru gospodarki cyfrowej.

W swojej wcześniejszej karierze Olivier Micheli przez 9 lat zajmował stanowisko dyrektora działu doradztwa w Easynet Global Services na region EMEA, Pacyfiku i Ameryki Północnej. W 2010 roku został mianowany dyrektorem zarządzającym francuskiego oddziału NTT – wiodącego międzynarodowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Był również członkiem jej europejskiego Komitetu Zarządzającego.

Olivier Micheli uzyskał dyplom inżyniera w dziedzinie telekomunikacji oraz tytuł MBA wydany przez renomowaną szkołę biznesu HEC Paris.

Zasiada w trzech zarządach: Radzie ds. Rozwoju Paryż-Saclay, organizacji Qarnot Computing, a także Uniwersytetu im. Piotra i Marii Curie jako zewnętrzny członek zarządu.

Adam LEVINE
Dyrektor ds. handlowych

Adam Levine posiada 16-letnie doświadczenie na najwyższych stanowiskach kierowniczych w dziedzinie hostingu IT.

Karierę w branży nieruchomości komercyjnych rozpoczął w HRO, a następnie wyspecjalizował się w sektorze hostingu IT, współpracując z tak dużymi podmiotami z branży, jak CBRE.

W 2007 roku Adam Levine został wiceprezesem ds. sprzedaży, a następnie wiceprezesem ds. rozwoju biznesu i sojuszy strategicznych w regionie EMEA w Digital Realty Trust, globalnym operatorze rozwiązań dla centrów danych, gdzie przez 7 lat bezpośrednio współpracował z największymi firmami sektora IT i telekomunikacyjnego, takimi jak IBM, Atos Origin, Capgemini, Equinix i France Telecom.

Adam Levine dołączył do DATA4 w 2014 roku, obejmując stanowisko dyrektora ds. handlowych i odpowiadając za strategię rozwoju nowych rynków oraz wzrost organiczny Grupy.

Marie Chabanon
Dyrektorka ds. technicznych

Marie Chabanon zajmuje stanowisko dyrektorki ds. technicznych w Grupie DATA4 od stycznia 2018 roku. Wcześniej, od kwietnia 2017 roku, pełniła funkcję zastępcy dyrektora technicznego.

Tytuł magistra inżynierii lądowej uzyskała w INSA Lyon, a ponadto posiada tytuł MBA w dziedzinie zarządzania. Marie Chabanon zgromadziła ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie utrzymania ruchu i zarządzania projektami w firmach z różnorodnych branż, takich jak Socotec International, Starbucks Coffee, czy GL Events.

Od 2009 roku do połowy 2017 roku zajmowała stanowisko starszej konsultantki, a następnie dyrektorki ds. portfela biznesowego w APL, firmie doradczej specjalizującej się w centrach danych i hostingu IT.

W DATA4 Marie Chabanon odpowiada za zagwarantowanie jakości operacyjnej i efektywności energetycznej infrastruktury Grupy, a ponadto pracuje nad rozwojem projektów innowacyjnych.