Dedykowany portal klienta

Dedykowany
Portal klienta

Data4 oferuje punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich swoich usług. Dzięki portalowi klienta można zarządzać wszystkimi swoimi usługami, łącznością, okablowaniem i korzystać w czasie rzeczywistym z informacji o swojej infrastrukturze i jej wpływie na środowisko, a także wpływie własnej infrastruktury IT.

Data4 pozwala teraz przejąć kontrolę nad infrastrukturą i łącznością w celu zarządzania operacjami w prosty i efektywny sposób: ograniczanie ryzyka, planowanie wydajności, widoczność wskaźników KPI infrastruktury i jej wpływu na środowisko.

Dzięki unikalnemu portalowi klienta Data4 możesz zarządzać wszystkimi swoimi usługami hostingowymi, łącznością i zasilaniem oraz korzystać z możliwości obserwacji swojej infrastruktury w czasie rzeczywistym. Interfejs internetowy, intuicyjny, bezpieczny i dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewnia narzędzia do kontrolowania infrastruktury w celu zarządzania operacjami w prosty i niezawodny sposób: widoczność wskaźników wydajności, monitorowanie obsługi technicznej i incydentów, zarządzanie codziennymi usługami, zarządzanie własną infrastrukturą IT i obliczanie śladu środowiskowego.

 • Uzyskaj dostęp do swojej przestrzeni w ultrabezpieczny sposób (uwierzytelnianie dwupoziomowe)
 • Poproś o dostęp i zarządzaj nim za pomocą identyfikatora
 • Zapewnij odbiór swoich przesyłek
 • Zamawiaj usługi (płatności zbliżeniowe, odbiór paczek, usługi połączeń międzysieciowych, podłączenia elektryczne itp.)
 • Monitoruj wskaźniki eksploatacyjne w czasie rzeczywistym (PuE, moc elektryczna, temperatura i wilgotność, zużycie energii elektrycznej itp.)
 • Śledź w czasie rzeczywistym codzienne interwencje przeprowadzane w centrach przetwarzania danych (obsługa techniczna i incydenty)
 • Oblicz wpływ swojej infrastruktury IT na środowisko oraz części budowlanej centrum przetwarzania danych
 • Znajdź całą swoją dokumentację w jednym miejscu

DEDYKOWANY PORTAL KLIENTA: WYJĄTKOWE ZALETY

MIERZ WYDAJNOŚĆ I ŚLEDŹ CZYNNOŚCI OBSŁUGI TECHNICZNEJ DATA4

 • Śledź przetwarzanie swoich zgłoszeń serwisowych
 • Monitoruj swoje wskaźniki wydajności (PuE, moc, temperatura, wilgotność)
 • Monitoruj wskaźniki eksploatacyjne w czasie rzeczywistym
 • Śledź w czasie rzeczywistym codzienne operacje przeprowadzane w centrach przetwarzania danych

WIZUALIZUJ SWOJĄ INFRASTRUKTURĘ IT

 • Wizualizuj swój sprzęt komputerowy w 3D i jego połączenia sieciowe
 • Monitoruj „capacity planning” (lokalizacja sprzętu, pozostała pojemność sieci i podłączeń elektrycznych oraz pozostała moc)
 • Symuluj skutki awarii elektrycznej

GREEN DASHBOARD, ZINTEGROWANA EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Korzystaj ze wskaźników środowiskowych, aby lepiej zarządzać swoją polityką CSR
 • Uzyskaj dokładny raport na temat wpływu infrastruktury budynku Data4 i sprzętu IT na środowisko
 • Kontroluj zakupy IT, lepiej uwzględniając ich cykl życia
 • Uzyskaj gwarancje pochodzenia dla energii elektrycznej zużywanej w Kampusie