Dedykowany portal klienta

Dedykowany
Portal klienta

Pełna obsługa w jednym miejscu. Portal klienta umożliwia zarządzanie wszystkimi usługami, łącznością i okablowaniem, zapewniając jednocześnie pełny podgląd infrastruktury sprzętowej w czasie rzeczywistym.

Innowacyjne podejście DATA4 zapewniające inteligentne zarządzanie centrum danych pozwala w pełni kontrolować infrastrukturę sprzętową i łączność. Zarządzanie operacyjne odbywa się w prosty i wydajny sposób i obejmuje: redukcję czynników ryzyka, planowanie wydajności, wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności oraz wpływ na środowisko.

Oparty na modelu ITIL Portal klienta to bezpieczny interfejs sieciowy, dostępny w trybie 24/7, zaprojektowano z myślą o optymalizacji i uproszczeniu zarządzania operacyjnego środowiskami IT naszych klientów.

Za pomocą kilku kliknięć uzyskują oni dostęp do pełnego zakresu zgłoszeń serwisowych:

  • wsparcie techniczne na miejscu
  • rezerwacja sal konferencyjnych
  • żądanie dostępu
  • doręczanie przesyłek
  • połączenia elektryczne
  • usługi połączeń wzajemnych (połączenia krzyżowe)
  • deklaracja i monitorowanie incydentów w czasie rzeczywistym

Narzędzie zapewnia także repozytorium dokumentów, w którym możliwa jest wymiana pism formalnych z klientami i prowadzić procedury operacyjne.

„SMART DC INFRASTRUCTURE” to jedna z kluczowych funkcji Portalu. Ten kluczowy projekt uruchomiony we współpracy z Nlyte, liderem rynku DCIM, ma na celu zapewnić wgląd w kluczowe wskaźniki przestrzeni hostingowej w czasie rzeczywistym.