Łączność

Przyłącz się do
rozległego ekosystemu cyfrowego

Przyłącz się do
rozległego ekosystemu cyfrowego

Centra przetwarzania danych otworzyły się na świat zewnętrzny, aby sprostać wymaganiom biznesowym i są obecnie postrzegane jako skrzyżowania cyfrowe. Skrzyżowania, w których firmy łączą się z operatorami telekomunikacyjnymi, a także z dostawcami usług internetowych i chmurowych.

DATA4 zapewnia swoim klientom bezpośrednie, prywatne połączenie do usług ponad 70 operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu, 150 miejsc docelowych w chmurze (takich jak AWS, Microsoft Azure, Google Cloud i Salesforce), główne węzły wymiany ruchu internetowego (MIX, FRANCIX, AMSIX, LINK, DECIX itd.) oraz usługi partnerskie, takie jak HPC (moc obliczeniowa o wysokiej wydajności) lub pamięć masowa na żądanie.

Rozproszona infrastruktura
w sieci Ethernet

Oprócz połączenia z międzynarodowym ekosystemem cyfrowym, kampusy DATA4 są połączone ze sobą za pośrednictwem sieci Ethernet, dając klientom możliwość stworzenia rozproszonego i wzajemnie połączonego systemu informacyjnego (łącza Ethernet Point-to-Point) między Paryżem, Mediolanem i Luksemburgiem.

W ramach swojej działalności DATA4 rozwinęła wielkoskalową infrastrukturę telekomunikacyjną wymagającą istotnych inwestycji.

D4
Cloud Hub

Kampusy DATA4 wypełniają sieci (redundantne punkty obecności), które łączą się bezpośrednio z ponad 150 miejscami docelowymi w chmurze, w tym z głównymi globalnymi platformami chmury publicznej. (Lista dostępna na życzenie). Nasi klienci mogą w prosty i szybki sposób skorzystać z bezpośrednich i bezpiecznych łącz do platform chmury publicznej, pozwalając rozszerzyć ich platformy chmury prywatnej (przepełnienie, elastyczność, niezawodność i redundancja). Gwarantuje to mniejsze opóźnienia, zapewnia większe bezpieczeństwo, lepszą kontrolę nad jakością i niezawodność wymiany danych.

Usługi
łączności

Aby odpowiedzieć na wszelkie potrzeby klientów, kampusy DATA4 oferują szereg usług łączności w ramach D4 Digital Hub:

  • Wymagania technologiczne: ciemne włókna światłowodowe, SDH, WDM, Ethernet, MPLS, IP, SDN itd.
  • Wymagania dotyczące zasięgu geograficznego: lokalny, krajowy lub międzynarodowy
  • Bezpośrednie połączenia z ponad 150 platformami chmury publicznej

Usługi oferowane są w ramach umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) dostosowanych do wymagań klienta i możliwości operatora.

Partnerzy w zakresie łączności

W naszym kampusie dostępnych jest ponad 70 partnerów zapewniających łączność.

Łączność sieciowa
Połączona infrastruktura

Kampusy DATA4 łączą się ze światem zewnętrznym za pośrednictwem rozbudowanej infrastruktury sieciowej (przewody pętlowe i ciemne włókna światłowodowe) z co najmniej trzema w pełni niezależnymi fizycznymi punktami wejścia. Kilkaset ciemnych włókien światłowodowych łączy metropolitalne sieci ciemnych włókien światłowodowych operatorów w Paryżu (Marcoussis), Mediolanie i Luksemburgu.

Każdy obiekt DATA4 posiada co najmniej dwa pomieszczenia Carrier Rooms (POP ROOMS) o powierzchni 130 m2, które są skomunikowane z całkowicie niezależnymi pomieszczeniami Meet-Me-Room w każdym centrum przetwarzania danych. Wszystkie budynki są również połączone ze sobą wieloma niezależnymi pętlami kanałów, z oddzielnymi (bardzo bezpiecznymi) ścieżkami.