Nasza oferta usług

Inteligentny
hosting

Skalowalność

Skalowalność

Dostępne zasoby gruntów (137 ha) i mocy (384 MW)

Elastyczność

Elastyczność

Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych od pojedynczej szafy kolokacyjnej po wydzielony budynek

Energia

Energia

Dwie podziemne linie wysokiego napięcia po 90 000 V każda

Łączność

Łączność

Bezpośredni i bezpieczny dostęp do lokalnych i globalnych dostawców sieci, ISP i IX

Dążąc do zapewnienia naszym klientom jeszcze większej wartości dodanej, opracowaliśmy ofertę usług obejmującą wynajem prostej szafy serwerowej aż po automatyzację wybranych zadań zarządzania infrastrukturą.

Nasze rozwiązania hostingowe, czyli podstawowa działalność DATA4, obejmują usługi logistyczne i zaawansowane rozwiązania Software-Defined Datacenter, które pozwalają kontrolować zużycie i inwestycje dzięki zautomatyzowanemu raportowaniu i innowacyjnemu rozwiązaniu do planowania potencjału – Capacity Planning.

Nasze kampusy oferują również całkowitą neutralność w zakresie łączności i szeroki wybór operatorów. Poprzez bezpośrednie i prywatne połączenie możliwe jest uzyskanie dostępu do ponad 70 operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych, 150 miejsc docelowych w chmurze (takich jak AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Salesforce itd.), głównych węzłów wymiany ruchu internetowego (takich jak MIX, France-IX, LUCIX, AMSIX, LINX, DECIX itd.)

Oferujemy także świadczone przez autoryzowanych partnerów usługi o wartości dodanej, takie jak zarządzanie migracją, moc obliczeniowa o wysokiej wydajności HPC (High Performance Computing) lub pamięć masowa na żądanie.

Dodatkowo nasza oferta Smart DC zapewnia dostęp do wszystkich wskaźników wydajności infrastruktury, podglądu przestrzeni hostingowych w formacie3D, systemu okablowania oraz prostej łączności z operatorami i chmurą w czasie rzeczywistym.

D4
Hosting

Oferta hostingu dostosowana do wymagań klientów: od abonamentu, przez szafę kolokacyjną, czyli „współdzieloną przestrzeń klienta”, po dostosowany do potrzeb wydzielony budynek.

D4
Logistyka

Optymalizacja zarządzania logistyką środowiska komputerowego za pośrednictwem portalu klienta (powierzchnie magazynowe, zarządzanie dostępem, pomieszczenia socjalne, sale konferencyjne itd.)

D4
Operacje

Delegowanie zarządzania operacyjnego środowiskiem komputerowym (nadzór nad infrastrukturą, wsparcie techniczne na miejscu, bezpieczeństwo itd.)

Dedykowany
portal klienta

Portal klienta DATA4 umożliwia zdalne zarządzanie obszarem hostingu i wszystkimi powiązanymi operacjami. Oparty na modelu ITIL Portal klienta to bezpieczny interfejs sieciowy, który jest dostępny w trybie 24/7. Został zaprojektowany w celu optymalizacji i uproszczenia zarządzania operacyjnego środowiskami IT naszych klientów.

Inteligentny hosting
według DATA4

Stały rozwój branży centrów przetwarzania sprawia, że wchodzą one w „erę inteligencji”, która umożliwia definiowanie ich w sposób zautomatyzowany przy użyciu oprogramowania. To nie tylko wizja przyszłości – wiele zalet tych innowacji dostępnych jest już dziś.

Zarządzanie ryzykiem, optymalizacja wydajności i obniżenie kosztów to kwestie strategiczne dla firm. Do osiągnięcia tych celów niezbędne są pełny podgląd i kontrola infrastruktury. Cele te można osiągnąć tylko po spełnieniu trzech kluczowych warunków: zapewnienia pełnego podglądu, możliwości zarządzania i sprawności działania.

Rozwiązanie DATA4 zapewnia wyjątkową widoczność operacji centrum przetwarzania danych dzięki funkcjom DCIM, zintegrowanym z naszą infrastrukturą. Dane są dostępne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Portalu klienta, a dodatkowe możliwości można uzyskać za pomocą modułu DCIM-as-a-service. Rozwiązanie to jest zintegrowane z naszymi usługami niezależnie od tego, czy klient korzysta z pojedynczej szafy, czy z wydzielonego pomieszczenia.

Inteligentne centra danych DATA4 pozwalają podejmować decyzje przy pełnym obrazie sytuacji.