Data4 | Innovation

Wdrażanie innowacji na rzecz technologii odpowiedzialnych społecznie i udostępnianie ich klientom i partnerom.

Data4 Innovation

W duchu wspierania tworzenia innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju firma Data4 działa w obszarze innowacji.

We współpracy z naszymi klientami i partnerami podejmujemy dodatkowe starania w następującym zakresie:

  • rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska;
  • rozwój innowacyjnych narzędzi;
  • doskonalenie naszych usług w ramach kampusu.

Obecnie Grupa testuje wiele rozwiązań, których celem jest poprawa odporności i efektywności energetycznej centrów przetwarzania danych. Rozwiązania te opierają się na technologiach, takich jak „cyfrowy bliźniak”, który polega na porównywaniu działania rzeczywistego i działania teoretycznego centrów przetwarzania danych.

Data4 koncentruje się na innowacjach na rzecz środowiska zgodnych z jej dążeniem do niskoemisyjności i osiągnięcia neutralności węglowej firmy w 2050 r. W tym celu ważne jest przyjęcie holistycznego podejścia do optymalizacji wpływu instalacji na środowisko w całym cyklu eksploatacji (budowa, eksploatacja i recykling).


Dyrektor ds. innowacji i transformacji grupy
data4good

Inne obszary

Środowisko
Ograniczanie naszego wpływu na środowisko poprzez podejście oparte na gospodarce obiegu zamkniętego.
People
Uczynienie firmy Data4 przykładem dobrego miejsca pracy.
Community
Odpowiedzialne działanie i zaangażowanie w ekosystem

Zasoby informacyjne DATA4

ESG Report 2022