Data4 | Community

Data4 Academy

Zbliżenie na Data4 Academy, program zapoczątkowany na kampusie Marcoussis w celu rozwoju działalności centrum przetwarzania danych:

Szkolenie
Szkolenie studentów we współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi.
Zatrudnienie
Rozwój zatrudnienia poprzez przyjmowanie osób młodych bez dyplomów i doświadczenia w celu zwalczania bezrobocia i wykluczenia.
Inkubator przedsiębiorczości
Praca ze start-upami poprzez współpracę z „młodymi firmami” lub inkubatorami przedsiębiorczości.

Relacje z ekosystemem i lokalną gospodarką

data4good

Inne obszary

Środowisko
Ograniczanie naszego wpływu na środowisko poprzez podejście oparte na gospodarce obiegu zamkniętego.
People
Uczynienie firmy Data4 przykładem dobrego miejsca pracy.
Innovation
Identyfikacja i badanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technicznych z naszymi partnerami.

Zasoby informacyjne DATA4

ESG Report 2022