Ekologiczne rozwiązania IT

Ekologiczne rozwiązania IT
DATA4 aktywnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie
na rzecz odpowiedzialności społecznej

Społeczeństwo podlega masowej cyfryzacji w szybkim tempie. Internet to wiedza. Ludzie i podłączone do sieci urządzenia stale tworzą ogromne ilości danych. Podobnie jak powietrze, woda i żywność, dane stały się podstawową potrzebą, która ma zasadnicze znaczenie dla naszego życia i dalszego rozwoju. Przetwarzanie danych na potrzeby przedsiębiorstw stale się hybrydyzuje między chmurą a aplikacjami własnymi, przechowując coraz większą ilość danych klientów i/lub produktów.

Wymagania dotyczące przetwarzania i przechowywania danych wymagają wysoce specjalistycznych, inteligentnych centrów danych, oferujących hiperłączność oraz możliwości konwergencji. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest ogromny wzrost zapotrzebowania na hosting w centrach danych, gwarantujących bezpieczeństwo i dostępność danych.

Centra danych koncentrują moc wielu komputerów, co sprawia, że wymagają wysokiej dostępności energii elektrycznej – tym samym stają się najodpowiedniejszymi miejscami do wdrażania technologii optymalizujących zużycie energii.

Właśnie z tego powodu DATA4 przyjęła rozwiązania z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, angażując się w tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania mającego na celu zmniejszenie wpływu prowadzonych działań na środowisko.

Zapewnienie zgodności budynków z
modelem zrównoważonego rozwoju i przepisami prawa

Będąc firmą odpowiedzialną środowiskowo, DATA4 dąży do ograniczenia wpływu własnych działań na kilka sposobów:

 • Przyjmując długofalowe zobowiązanie w proces ciągłego doskonalenia, wdrażając dobre praktyki wynikające z certyfikacji zgodnie z europejskimi normami ISO 14001 i 50001 (Kodeks postępowania dla ośrodków przetwarzania danych) oraz przestrzegając zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE), globalnie uznane za wytyczne w zakresie temperatury.
 • Kontrola zużycia energii w kampusach:
  • Z uwagi na fakt, że temperatura powietrza w naszych kampusach jest o około 3°C niższa niż w sąsiednich gęsto zabudowanych obszarach miejskich, odpowiednio spada zapotrzebowanie na energię do chłodzenia
  • Oddalenie kampusów o około 30 minut jazdy od dużych miast sprawia, że praktycznie eliminowane są zakłócenia społeczne i środowiskowe
  • Koncepcja kampusu pozwala zaoferować przyjazne środowisko pracy osobom wykonującym zadania w centrach danych, obsługującym znajdujący się tam sprzęt komputerowy
  • DATA4 promuje ponadto bioróżnorodność, chroniąc 70 hektarów wpisanych na listę terenów leśnych na kampusie Paryż-Saclay, wraz ze znajdującą się tam dziką przyrodą (jelenie i pszczoły)

Optymalizacja ekowydajności
hostingu

Będąc firmą odpowiedzialną środowiskowo, DATA4 dąży do ograniczenia wpływu własnych działań na kilka sposobów:

 • Gwarantując wykorzystanie energii elektrycznej w 100% pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Taką energią od lipca 2017 roku zasilany jest kampus w Mediolanie, a kampus Paryż-Saclay od stycznia 2018 roku.
 • Dążąc do zastosowania chłodzenia z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego. Dzięki wdrożeniu technologii Direct Free Cooling w kampusie Paryż-Saclay nowej generacji centra danych korzystają z tej metody chłodzenia średnio przez 85% czasu
 • Zakazując stosowania gazów cieplarnianych w systemach przeciwpożarowych: DATA4 opowiada się za stosowaniem azotu i mgły wodnej jako środków przeciwpożarowych
 • Promując zoptymalizowaną aranżację sprzętu komputerowego klientów, w tym rozwiązań ograniczania zimnych korytarzy przy wysokich gęstościach
 • Zapewniając klientom możliwość korzystania z pulpitu nawigacyjnego, umożliwiającego dostosowywanie zasobów, w szczególności za pośrednictwem portalu klienta (zapewniającego informacje o zużyciu energii w czasie rzeczywistym, poziomach wilgotności względnej, temperaturze itd.)

Eko
innowacje

DATA4 projektuje swoje centra danych w taki sposób, aby ich całkowity cykl eksploatacji charakteryzował się możliwie najmniejszym śladem ekologicznym, stale optymalizując procesy operacyjne.

Dział badań i rozwoju DATA4 tworzy i patentuje oryginalne systemy, takie jak system chłodzenia przez komorę sufitową, która zapewnia elastyczność w zakresie koncentracji zimnego powietrza zgodnie z zagęszczeniem szaf komputerowych.

W naszych centrach przetwarzania danych oferujemy szeroką paletę usług (D4 Digital Hub), które pozwalają realizować nasze założenia. Jedną z nich jest kalkulator mocy D4 Hub HPC Power, który stanowi sieć obliczeniową rozprowadzoną na grzejnikach cyfrowych.

DATA4 wdrożyła ponadto technologię optymalizacji zużycia energii elektrycznej i zwiększenia efektywności jej wykorzystania, aby możliwie najwięcej (docelowo 100%) zużywanej energii było wykorzystywane bezpośrednio przez sprzęt komputerowy.