Wiedza i doradztwo

Wiedza i
doradztwo

Swoim klientom DATA4 oferuje usługi doradcze świadczone przez naszych ekspertów

DATA4 oferuje usługi doradcze świadczone przez ekspertów, które pomagają klientom w transformacji cyfrowej i dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i ograniczeń, niezależnie od tego, czy dotyczą one projektowania, aranżacji, migracji, architektury hybrydowej, czy finansowania projektu.

Projektowanie

Od ponad 16 lat DATA4 projektuje wysoce niezawodne centra przetwarzania danych (elektryczność, chłodzenie, łączność itd.).

W przypadku nietypowych potrzeb po stronie klientów, eksperci DATA4 pomogą zaadoptować ofertę DATA4 do potrzeb, dostosowując infrastrukturę naszych budynków do konkretnych wymagań.

Aranżacja

DATA4 wspiera klientów w zakresie aranżacji przestrzeni hostingowej, aby móc spełnić konkretne wymogi (szafy, połączenia zasilania, jednostki dystrybucji zasilania, liczniki, usługi okablowania i powiązane ścieżki, symulacje CFD, korytka kablowe itd.).

Hybrid IT

Wsparcie we wdrażaniu hybrydowej strategii IT zapewnia oferta DATA4 pod nazwą D4 Digital Hub.

Ta platforma usługowa połączona jest z rozbudowanym ekosystemem partnerów, jąc ułatwia wdrażanie hybrydowych środowisk IT.

DATA4 zapewnia wsparcie w tworzeniu hybrydowego środowiska IT oraz prywatnej i bezpiecznej migracji do chmury publicznej (AMAZON WEB SERVICES, MICROSOFT AZURE, BLUEMIX, GOOGLE CLOUD, OFFICE 365 itd.).

Instalacja

DATA4 zapewnia klientom usługi wsparcia ułatwiające instalację w pomieszczeniach IT.

Migracja: klienci mogą powierzyć częściową lub całkowitą migrację swojego systemu IT naszym pracownikom, począwszy od inwentaryzacji sprzętu aż po końcową fazę testów w obszarach hostingowych w kampusach DATA4.

Zarządzanie dostawą: w imieniu klientów DATA4 może odbierać dostawy sprzętu niezależnie od ich wielkości. Ta usługa jest oferowana klientom, którzy korzystają z usługi pomocy technicznej na miejscu.

Opiekun projektu: na etapie wdrożenia klienci mają możliwość korzystania z usług opiekuna klienta w DATA4 w zakresie działań klienta na terenie kampusów DATA4.

Opiekun klienta: w fazie operacyjnej (po dostawie), naszym klientom oferujemy możliwość skorzystania z obsługi opiekuna, który organizuje regularne spotkania komitetu sterującego. Jest to osoba, do której należy się zwracać w przypadku incydentów lub problemów.

Dedykowany Portal klienta

Portal klienta DATA4 umożliwia zdalne zarządzanie obszarem hostingu i wszystkimi powiązanymi operacjami.

Oparty na modelu ITIL Portal klienta to bezpieczny interfejs sieciowy , dostępny w trybie 24/7, zaprojektowany z myślą o optymalizacji i uproszczeniu zarządzania operacyjnego środowiskami IT klientów.

Finansowanie

We współpracy wyspecjalizowanym partnerem DATA4 oferuje własne rozwiązanie finansowe, które umożliwia sfinansowanie projektów migracji, zakupu sprzętu IT oraz kosztów instalacji w zamian za miesięczny abonament.