Zarządzanie naszą infrastrukturą i aranżacją

Zoptymalizowana
infrastruktura

Narzędzia do zarządzania siecią dystrybucji i chłodzenia

Ponieważ zasoby operacyjne w centrum danych mogą być ograniczone, szczególnie w czasach kryzysu, podczas którego infrastruktura IT powinna stale działać na pełnej wydajności, DATA4 zapewnia zdalny monitoring operacji sieciowych.

Niezależnie od tego, czy nasi pracownicy dbający o infrastrukturę pracują na miejscu w sterowniach centrów danych, czy z domu, zawsze mają wgląd w to, jak działa sieć elektryczna, urządzenia chłodzące i zabezpieczenia obiektu.

DATA4 zapewnia również narzędzia do konserwacji predykcyjnej i wykorzystuje czujniki do monitorowania infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia nadzoru, przewidywania i zapobiegania wszelkim awariom oraz zagwarantowania klientom najwyższego możliwego poziomu dostępności, zarówno w ramach codziennej eksploatacji, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Stały monitoring
warunków środowiskowych

Nasze cele:

  • Zarządzanie wpływem na środowisko
  • Zaspokojenie potrzeb klientów, którzy dążą do minimalizowania wpływu własnej infrastruktury IT na środowisko
  • Zapewnienie zgodności z najbardziej rygorystycznymi wymogami prawnymi

Wykorzystywane
zasoby

DATA4 dokonuje pomiarów i dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i energii elektrycznej oraz wykorzystania pierwiastków ziem rzadkich na potrzeby własne.

We wszystkich naszych centrach danych zespoły specjalistów śledzą działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska na etapie budowy i produkcji, aby z roku na rok zmniejszać ich wpływ na środowisko.

DATA4 pomaga także klientom w analizie i optymalizacji ich działań na rzecz ochrony środowiska, śledząc wpływ obiektów oraz sprzętu IT na środowisko w całym cyklu eksploatacji.

Scentralizowane zarządzanie
sieciami wysokoprądowymi i łącznością

W przypadku usług chmurowych zasoby IT mogą być uruchamiane natychmiastowo, a sieci transportowe są coraz lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. To sprawia, że centra danych mogą zapewnić kompleksowe mapowanie sieci elektrycznych i światłowodowych dostępnych dla klientów.

Oprócz narzędzia Data Center Infrastructure Management (DCIM) DATA4 oferuje kompletną mapę swoich sieci, która umożliwia:

  • Nadzorowanie architektury sieci elektrycznej, symulowanie awarii i ocenę ich wpływu, identyfikowanie pozostałej mocy dystrybucji energii elektrycznej i prognozowanie potrzeb
  • Wyświetlanie wszystkich wykorzystanych połączeń krzyżowych oraz identyfikację potencjalnych punktów zalania w szafach z okablowaniem

Wsparcie klientów
od rozplanowania ich pomieszczeń po codzienne funkcjonowanie infrastruktury

Dostosowanie naszych centrów przetwarzania danych do potrzeb naszych klientów

Od ponad 10 lat DATA4 dostarcza autorskie projekty centrów danych (w obszarach elektryczności, chłodzenia, łączności itd.), które gwarantują niezawodność dzięki wielu warstwom redundancji.

Nasi specjaliści mogą dostosowywać te projekty do indywidualnych potrzeb klientów, aby zaoferować infrastrukturę spełniającą ich oczekiwania

Aranżacja przestrzeni hostingowej

DATA4 wspiera klientów w aranżacji przestrzeni hostingowej, aby spełnić specyficzne wymagania (szafy, podłączenia zasilania, jednostki dystrybucji zasilania, liczniki, usługi okablowania i powiązane ścieżki, symulacje CFD, korytka kablowe itd.).

Zoptymalizowane wiązki przewodów

DATA4 dysponuje narzędziami niezbędnymi do optymalizacji rozlokowania infrastruktury IT oraz jej zasilania. Dzięki temu DATA4 jest w stanie rozszerzyć swoją usługę zarządzania infrastrukturą elektryczną, aby w dowolnym momencie móc dokonać symulacji awarii wybranego elementu (gniazdka, wiązki przewodów, falownika, transformatora) i określić wpływ, jaki awaria będzie miała na zasilanie takiego elementu sprzętu IT.

DATA4 wykorzystuje swoją wiedzę na temat hostingu i aranżacji przestrzeni z korzyścią dla swoich klientów