Grupa Data4 wzmacnia dyrekcję, aby wesprzeć duży rozwój

Misja Data4 polega na budowie silnie skomunikowanych i zrównoważonych środowiskowo kampusów centrów danych wspierających rozwój naszych klientów w Europie. Jako duży europejski operator i inwestor na rynku centrów danych, Data4 potrzebuje najbardziej utalentowanej kadry dyrektorskiej, która wspomoże finansowanie, projektowanie, budowę i obsługę centrów danych.

To właśnie dlatego François Sterin i Laurent Coudert dołączają do kierownictwa Data4 na stanowiska dyrektora ds. operacyjnych (Chief Operating Officer, COO) oraz globalnego dyrektora ds. działalności centrów danych (Global Datacenter Operations Director). Nie ulega wątpliwości, że dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy dla takich gigantów usług w chmurze, jak OVH, Google i Amazon, podołają wyzwaniom mającym na celu wsparcie i przyspieszenie transformacji i skalowania europejskich centrów danych Grupy.

Data4: nieustannie rozwijająca się europejska grupa

Dotychczas Grupa zaprojektowała, zbudowała i obsługuje 29 silnie skomunikowanych, odpornych i sprawnych centrów danych wspierających rozwój klientów w Europie. Grupa Data4 sformalizowała działalność w Polsce w styczniu 2022 roku. W kwietniu tego roku poinformowała natomiast o budowie kampusu centrów danych w niemieckim mieście Hanau, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Jest to inwestycja o wartości ponad miliarda euro, która wpisuje się w ambicje Grupy dążącej do potrojenia obrotów do końca dekady.

Data4 prowadzi działalność w sześciu europejskich krajach (Francja, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Polska i Niemcy). Grupa ma duże zasoby gruntów i energii elektrycznej, tzn. prawie 185 ha i 843 MW, przy czym chce szybko osiągnąć zdolność 1 GW. Olivier Micheli, prezes Data4, bardzo otwarcie mówi o przyszłości Grupy: „Naszą ambicją jest uczynienie Data4 wiodącym podmiotem w sektorze centrów danych. Aby to osiągnąć — biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorstwa i naszego obszaru działalności — musimy wzmocnić uprzemysłowienie naszych kompetencji operacyjnych w celu zwiększenia skali ”.

W ramach wsparcia ekspansji Grupa przekształciła strukturę organizacyjną dyrekcji, aby wdrożyć wspólną strategię i standardy operacyjne w całym przedsiębiorstwie, pozostawiając przy tym dużą autonomię poszczególnym oddziałom krajowym.

Nowa struktura dyrekcji

Na czele przedsiębiorstwa stoi Olivier Micheli. Claire Vandromme, dyrektorka finansowa (Chief Financial Officer, CFO), realizuje ambitną politykę finansową Grupy; Greg McCulloch, dyrektor ds. rozwoju (Chief Development Officer, CDO), odpowiada za wyszukiwanie nowych lokalizacji i krajów; Marie Chabanon, dyrektorka ds. technicznych (Chief Technical Officer, CTO), koordynuje budowę centrów danych; Adam Levine, dyrektor handlowy (Chief Commercial Officer, CCO), nadzoruje strategię rozwoju komercyjnego Grupy.

Powołanie François Sterina i Laurenta Couderta wpisuje się w nową strukturę organizacyjną. François Sterin obejmie stanowisko dyrektora ds. operacyjnych (Chief Operating Officer, COO). Będzie odpowiadał za działalność operacyjną oraz dbał o jakość i zadowolenie klientów oraz zrównoważony rozwój. Ponadto wesprze tworzenie struktur grupy, by sprostać ambicjom dużego rozwoju. Pomoże mu w tym przede wszystkim Laurent Coudert, globalny dyrektor ds. działalności centrów danych (Global Datacenter Operations Director). Zajmie się analizami funkcjonowania przedsiębiorstwa i harmonizacją procesów. Oprócz tego będzie odpowiadał za zarządzanie relacjami z głównymi partnerami operacyjnymi Data4.

François Sterin, dyrektor ds. operacyjnych o międzynarodowej renomie

François Sterin ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarach infrastruktur informatycznych i telekomunikacji na szczeblu międzynarodowym. Rozpoczął karierę w firmie Orange. Następnie w 2004 roku dołączył do Google. Jego przygoda w przedsiębiorstwie z Mountain View trwała 13 lat: najpierw pracował w Kalifornii, a później w Londynie i w Paryżu. Jako globalny dyrektor ds. infrastruktury, François Sterin przyczynił się do niezwykle szybkiego rozwoju centrów danych, sieci i zakupów energii, aby sprostać błyskawicznemu rozrostowi infrastruktury Google. Następnie dołączył do OVH jako wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. przemysłowych, gdzie odpowiadał m.in. za działalność firmy w obszarze ochrony środowiska. W grudniu 2022 roku postanowił natomiast dołączyć do Data4.

Jest absolwentem politechniki (2000) oraz paryjskiej uczelni ENSTA (2002).

Laurent Coudert, globalny dyrektor ds. działalności centrów danych o licznych kompetencjach

Laurent Coudert rozpoczął karierę w EDF. Przez ponad 20 lat obejmował kolejne stanowiska w różnych podmiotach zajmujących się inżynierią jądrową i produkcją energii jądrowej. Dołączył do grupy EDF w 1996 roku jako inżynier–projektant. W 2004 roku został szefem grupy projektowej w dziale badań i rozwoju, a w 2008 roku kierownikiem programów badawczo-rozwojowych w EDF. W latach 2011–2014 kierował działem inżynierii jądrowej. W tym czasie realizował projekty nowych obiektów EPR. Następnie w latach 2014–2017 nadzorował pracę działu inżynieryjnego zajmującego się badaniami środowiskowymi na potrzeby istniejącej infrastruktury jądrowej oraz likwidacji elektrowni pierwszej generacji.

W 2017 roku dołączył do giganta usług w chmurze — AWS, gdzie przez prawie pięć lat odpowiadał za infrastrukturę elektryczną i chłodniczą najpierw we Francji, a potem w Szwecji (Data Center Engineering Operations Manager). W późniejszym czasie przejął odpowiedzialność za centra danych AWS w Szwecji (Regional Infrastructure Operations Manager). Dzięki zdobytemu doświadczeniu w 2022 roku dołączył do OVHcloud jako dyrektor informatyczny ds. działalności centrów danych. W listopadzie 2022 roku objął natomiast stanowisko globalnego dyrektora ds. działalności centrów danych w Data4.

Laurent Coudert jest absolwentem uczelni École des mines de Paris, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie inżynierii chemicznej. W 2011 roku ukończył także studia MBA na University of Chicago Booth School of Business.

Grupa Data4 jest inicjatorem silnie skomunikowanego, odpornego i zrównoważonego modelu kampusu centrów danych. Jej celem jest trwałe wspieranie rozwoju cyfrowego klientów poprzez dostarczanie im skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań hostingu danych, od pojedynczej szafy po dedykowany budynek. Dołączenie dwóch wysoce wykwalifikowanych pracowników do dyrekcji pomoże w realizacji ambitnej strategii przedsiębiorstwa.