Budowa centrów przetwarzania danych: koncepcja, projekt i technologie

Bez centrów przetwarzania danych nie byłoby internetu, aplikacji mobilnych ani przedmiotów podłączonych do sieci. Centra przetwarzania danych tworzą infrastruktury, która są sercem i krwiobiegiem współczesnego społeczeństwa cyfrowego, a zapotrzebowanie na nie jeszcze nigdy nie było tak duże. Dlatego firma Data4 podwoiła liczbę rynków, na których działa — z trzech w 2016 r. do sześciu w 2023 r.

Budowa centrum przetwarzania danych jest złożonym przedsięwzięciem o znaczeniu strategicznym. Wymaga skrupulatnego podejścia do koncepcji, projektowania i integracji technologicznej. Jest to tym istotniejsze, że centra przetwarzania danych zużywają aktualnie prawie 3% całkowitej energii produkowanej na świecie. Poprzez przykładanie wagi do efektywności energetycznej oraz realizację planów operacyjnych i strategicznych firma Data4 kształtuje przyszłość centrów przetwarzania danych, łącząc wymagania dotyczące funkcjonowania, bezpieczeństwa i trwałości.

Strategiczne planowanie budowy centrum przetwarzania danych

Budowa centrum przetwarzania danych rozpoczyna się na długo przed wmurowaniem przysłowiowego kamienia węgielnego. Pierwszy etap planowania polega na szczegółowej ocenie zapotrzebowania na przetwarzanie i przechowywanie danych cyfrowych. Ta drobiazgowa analiza pozwala określić architekturę centrum, która musi odpowiadać aktualnym wymogom, jak również być w stanie sprostać przyszłym potrzebom.

Kolejnym filarem planowania strategicznego jest wybór lokalizacji. Aby znaleźć odpowiednie miejsce, firma Data4 ocenia szereg kryteriów, takich jak bliskość infrastruktur sieciowych, dostępność zasobów energetycznych — a w szczególności energii odnawialnej — i ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych. Przykładowo francuski region Île-de-France wyróżnia się jako dobra lokalizacja strategiczna ze względu na centralne położenie, dostęp do sieci i zróżnicowane źródła energii, co sprzyja odpowiedzialnemu wykorzystaniu elektryczności.

Koncepcja i projekt centrum przetwarzania danych

Przy tworzeniu centrum przetwarzania danych należy się kierować kluczowymi zasadami, takimi jak redundancja (nadmiarowość), modułowość i efektywność energetyczna budynku. Redundancja jest zapewniana na kilku poziomach: od systemów zasilania po sieci danych. Gwarantuje to jak największe dostępność i niezawodność usług hostingu. Modułowość umożliwia z kolei dostosowywanie zasobów odpowiednio do zapotrzebowania, bez negatywnego wpływu na istniejące operacje.

Jednocześnie podstawowym elementem projektowania centrów przetwarzania danych jest bezpieczeństwo. Zagadnienie to obejmuje sprawdzanie i nadzorowanie dostępu, jak również konkretne protokoły, takie jak kontrole biometryczne, całodobowy monitoring i systemy przeciwwłamaniowe.

Infrastruktury techniczne i technologiczne

Biorąc pod uwagę ogromne ilości ciepła wytwarzane przez sprzęt informatyczny, chłodzenie jest jednym z najważniejszych aspektów zarządzania centrum przetwarzania danych. Kluczowe znaczenie ma przy tym wybór odpowiednich rozwiązań chłodniczych pod kątem technicznym, jak i ekologicznym.

Choć w centrach przetwarzania danych nadal wykorzystuje się tradycyjną klimatyzację, dostępne są także inne podejścia. Może to być m.in. chłodzenie powietrzem, które optymalizuje zużycie energii. Inteligentne projektowanie pozwala zapewnić sprawny obieg i zmniejsza zapotrzebowanie na rozwiązania mechaniczne. Innym przykładem jest chłodzenie cieczą, która odprowadza ciepło sprawniej niż powietrze. To podejście jest również lepiej dopasowane do wzrostu zagęszczenia w centrum przetwarzania danych, umożliwiając wykorzystanie aplikacji i szaf o dużej mocy obliczeniowej.

Do zapewnienia ciągłości działania centrum przetwarzania danych niezwykle ważna jest niezawodność zasilania energią. Stosowanie zasilaczy nadmiarowych i urządzeń UPS (Uninterruptible Power Supply) pozwala uniknąć przerw w dostawie usług, nawet w przypadku awarii głównej sieci elektrycznej. Firma Data4 przykłada również szczególną wagę do efektywności systemów, wykorzystując technologie, które minimalizują straty energii i stawiając na energię ze źródeł odnawialnych.

Zrównoważony rozwój i wpływ budowy centrum przetwarzania danych na środowisko

Do 2030 roku działalność cyfrowa może pochłaniać 13% całej światowej energii.  Taką informację przedstawiono w badaniu na temat wpływu przestrzennego i energetycznego centrów przetwarzania danych na różne obszary (raport Ademe, 2019). W centrum przetwarzania danych 2/3 wykorzystywanej energii elektrycznej służy do zasilania urządzeń, a 1/3 do odprowadzania ciepła emitowanego przez sprzęt.

Zrównoważony rozwój i budowa centrów przetwarzania danych idą więc w parze. Dlatego firma Data4 zobowiązuje się do projektowania i tworzenia jak najbardziej zrównoważonych infrastruktur cyfrowych, wykorzystując odpowiedzialne ekologicznie praktyki na każdym etapie budowy i zarządzania swoimi centrami.

Istnieją już konkretne rozwiązania pozwalające realizować zrównoważone podejście:

 • Wybór technologii tzw. „free coolingu” i „free chillingu”, które w miarę możliwości wykorzystują świeże powietrze z zewnątrz do chłodzenia pomieszczeń komputerowych.
 • Optymalizacja wydajności sprzętu poprzez przeprojektowanie architektury systemów elektrycznych.
 • Instalacja paneli słonecznych na niektórych naszych kampusach.
 • Stosowanie czynników chłodniczych o niższym współczynniku emisji.
 • Zastosowanie betonu o mniejszym wpływie na środowisko przy budowie fundamentów nowego centrum przetwarzania danych.
 • Zmniejszenie wpływu na środowisko naszych przyszłych centrów przetwarzania danych poprzez wydłużenie żywotności akumulatorów dzięki zastosowaniu akumulatorów litowych w celu zastąpienia starszych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
 • Odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów pochodzących z remontów budynków, tak jak w przypadku kampusu we francuskiej miejscowości Marcoussis, gdzie:
  • 6% odpadów wykorzystano ponownie
  • 47% odpadów poddano recyklingowi
  • 47% odpadów odzyskano do potrzeb produkcji energii.
  • 0% odpadów pochodzących z remontu budynku D4 (kampus we francuskiej miejscowości Marcoussis, departament Essonne) wywieziono na wysypisko.

Uwzględnianie norm i przepisów podczas budowy centrum przetwarzania danych

Przestrzeganie norm i przepisów to podstawowy aspekt budowy i użytkowania centrów przetwarzania danych. Gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność instalacji, jak również zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskową obiektów.

Aby uzyskać certyfikat BREEAM, należy rozszerzyć zrównoważony rozwój poza efektywność energetyczną. Obejmuje on dziewięć innych obowiązkowych kryteriów: materiały, odpady, użytkowanie gruntów, zanieczyszczenie, zarządzanie, zdrowie, dobrostan, transport i woda. Certyfikacja BREEAM jest obecnie zintegrowana z każdym etapem procesu projektowania naszych centrów przetwarzania danych. To nieustanny proces, a z każdym nowym obiektem osiągamy lepsze wyniki i zwiększamy poziom certyfikacji.

Budowa i uruchamianie kolejnych centrów przetwarzania danych przez firmę Data4 świadczy o niezwykłej synergii innowacji technologicznych, zaangażowania na rzecz środowiska i zgodności z przepisami. W obliczu wyzwań związanych z wykładniczym wzrostem ilości danych cyfrowych i potrzebą zachowania „trzeźwości energetycznej” praktyki firmy Data4 otwierają drogę do szerszej refleksji na temat infrastruktur cyfrowych. Skłania ona branżę do przemyślenia dotychczasowych metod, aby pogodzić wydajność technologiczną i odpowiedzialność środowiskową w celu zapewnienia wszystkim zrównoważonej przyszłości cyfrowej.