Data4 planuje zmniejszyć emisję dwutlenku węgla przez generatory w swoich centrach przetwarzania danych o 70-90% dzięki zastosowaniu ekologicznego paliwa alternatywnego

Zmniejszenie emisji CO2 jest jednym z priorytetów Data4 określonych w mapie drogowej „Operacje/Zrównoważony rozwój 22”. W tym kontekście grupa postanowiła zbadać możliwość zastąpienia standardowego paliwa stosowanego w jej generatorach ekologicznym paliwem HVO (hydrorafinowany olej roślinny).

HVO, produkowany w 100% ze składników odnawialnych i certyfikowany jako zasób zrównoważony, jest syntetycznym parafinowym olejem napędowym produkowanym z olejów roślinnych lub przetworzonych odpadów. Jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej i stanowi bezpieczną alternatywę dla paliw kopalnych.

Inicjatywa ta jest częścią zobowiązania Climate Neutral Data Center Pact Grupy Data4 do stania się firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 roku dla wszystkich swoich europejskich działalności. Priorytet ten zapisano w programie zrównoważonego rozwoju, Data4Good.

Projekt, budowa i eksploatacja centrów przetwarzania danych w sposób ograniczający ich wpływ na środowisko to pasjonujące i konieczne wyzwania, w których uczestniczy wielu pracowników firmy Data4, a także współpracujący z nią usługodawcy” – mówi Marie Chabanon, dyrektorka ds. technicznych w Data4.

Pierwsze rozstrzygające testy na francuskim kampusie grupy

Pierwsze fazy testów wykorzystania HVO zostały przeprowadzone na terenie PAR1 kampusu Marcoussis (Essonne) w dwóch centrach przetwarzania danych: DC18 (10 MW) i DC19 (5 MW). Testy te potwierdziły, że zastosowanie tego syntetycznego paliwa parafinowego, posiadającego certyfikat zrównoważonego rozwoju wydany przez ADEME, w naszych generatorach nie spowodowało żadnych problemów w ich pracy.

Przyszłe centra przetwarzania danych (DC 20, 21, 22 i 23), budowane obecnie w kampusie PAR1, będą również korzystać z HVO, gdy tylko zostaną oddane do eksploatacji. Grupa planuje również przeprowadzenie testów na istniejących centrach przetwarzania danych oraz rozpoczęcie migracji ze standardowego paliwa (oleju) na paliwo HVO.

Studium wykonalności dotyczące wszystkich europejskich obiektów grupy

Jednocześnie grupa rozpoczęła rozmowy z innymi krajami (Hiszpanią, Włochami i Polską) na temat wykorzystania tego ekologicznego paliwa alternatywnego.

We Włoszech, w kampusie Cornaredo niedaleko Mediolanu, Data4 kontynuuje badania wykonalności w celu migracji z oleju opałowego na HVO, a nowe centra przetwarzania danych będą (o ile nie pojawią się przeciwwskazania) korzystać z HVO, gdy tylko zostaną uruchomione.

W Hiszpanii, w kampusie Alcobendas pod Madrytem również kontynuowane są badania nad wykorzystaniem tego ekologicznego paliwa, a nowe centrum DC03 będzie z niego korzystać (o ile nie pojawią się przeciwwskazania), gdy tylko wejdzie do eksploatacji.

W Polsce, w 2023 roku w nowym kampusie grupy, położonym 20 minut od Warszawy, rozpocznie się badanie wykonalności, aby przeprowadzić migrację DCO1 z oleju na HVO, a nowe DC, począwszy od DC02 będą (o ile nie pojawią się przeciwwskazania) korzystać z HVO zaraz po ich uruchomieniu.

W Niemczech, gdzie grupa planuje budowę nowego 25-hektarowego kampusu centrum przetwarzania danych o mocy 180 MW i która ma rozpocząć się w pobliżu Frankfurtu w 2024 roku, wszystkie centra przetwarzania danych będą (o ile nie pojawią się przeciwwskazania) korzystać z HVO po uruchomieniu.

Znaczne korzyści w obszarze wpływu na emisję CO2

HVO pozwala zastąpić olej napędowy ekologicznym paliwem alternatywnym, które znacznie poprawia bilans emisji dwutlenku węgla. Dla porównania masa CO2 przy stosowaniu standardowego oleju wynosi 3,1 kg na litr, natomiast w przypadku HVO jest to tylko 0,54 kg/l, czyli różnica wynosi 2,46 kg/l.

Podczas faz testowych przeprowadzonych w DC18 i DC19 we francuskim kampusie grupy, wewnętrzne badania wykazały, że na każde 250 000 litrów zużytego ekologicznego paliwa, oszczędność w zakresie masy wyemitowanego CO2 wyniosła 640 ton.