Data4 stawia na rynek niemiecki, inwestując ponad miliard euro w nowy kampus

6,7% – tak według kancelarii Mordor Intelligence kształtuje się oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu europejskiego rynku centrów przetwarzania danych w latach 2022-2027. Wzrost jest napędzany w szczególności rozwojem technologii 5G, rozwiązań typu „edge computing” oraz rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorstw usługami chmurowymi. W tym kontekście liderzy europejskiego rynku data centers prowadzą szeroko zakrojone inwestycje w rozwój. Nie inaczej dzieje się w przypadku Data4 – grupa ogłosiła właśnie dużą inwestycję w Niemczech, związaną z budową jednego z największych kampusów centrów przetwarzania danych w Europie. To zdecydowany krok w kierunku wzmocnienia pozycji firmy na rynku, a także realizacji ambitnego celu – stania się wiodącym paneuropejskim graczem sektora.

Kampus centrów przetwarzania danych o powierzchni 25 hektarów i mocy 180 MW

Nowy kampus centrów przetwarzania danych powstanie w miejscu koszar Grossauheim, czyli dawnej amerykańskiej bazy wojskowej, zlokalizowanej w Hanau, mieście położonym w pobliżu Frankfurtu. Data4 posiada już znaczne rezerwy gruntów i mocy we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Luksemburgu oraz w Polsce, które teraz zostaną wzmocnione dzięki nowemu projektowi, osiągając odpowiednio 185 ha i 843 MW. Nabycie tego 25-hektarowego terenu nastąpiło zaledwie rok po ogłoszeniu wejścia do Polski, co potwierdza dynamiczny rozwój grupy.

Zrównoważony rozwój w sercu budowy i zarządzania operacyjnego kampusem Hanau

Data4 angażuje się w zrównoważony rozwój poprzez dążenie do wykorzystywania energii elektrycznej, która jest w 100% kompensowana energią z odnawialnych źródeł. Obecnie trwają prace nad parkiem fotowoltaicznym o powierzchni 10 hektarów, aby zbliżyć się do tego celu. Jeśli chodzi o infrastrukturę, w pobliżu planowana jest również elektrociepłownia i podstacja. Aktualnie trwają dyskusje na temat ponownego wykorzystania ciepła odpadowego, wytwarzanego przez centra przetwarzania danych Data4, co może być znaczącą korzyścią dla mieszkańców miasta Hanau.

Jednocześnie Data4 zobowiązuje się do podjęcia szeregu działań mających na celu ochronę lokalnych gatunków zwierząt, w tym stworzenia siedliska do reintrodukcji jaszczurek, wieży lęgowej dla jerzyków oraz gniazd lęgowych i schronień dla nietoperzy. Budowa kampusu zostanie przeprowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu w dużym stopniu materiałów pochodzących z rozbiórek, które zostaną ponownie wykorzystane do budowy.

Szansa dla miasta Hanau

Projekt budowy nowego kampusu centrów przetwarzania danych stanowi element rozwoju gospodarczego miasta Hanau. Kampus pomoże wygenerować nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, jednocześnie umieszczając Hanau na europejskiej mapie centrów przetwarzania danych.

Jasno określone terminy budowy

Prace rozbiórkowe i przygotowania do budowy już się rozpoczęły, a właściwa budowa planowana jest w 2024 roku. Dostęp do pierwszego modułu spodziewany jest w 2025 roku, a pełny rozwój kampusu powinien zakończyć się do 2032 roku.

W ramach ambicji szybkiego osiągnięcia mocy 1 GW i osiągnięcia pozycji paneuropejskiego gracza referencyjnego w sektorze centrów przetwarzania danych, niezbędny był rozwój naszej działalności w Niemczech, jednym z kluczowych krajów w Europie pod względem infrastruktury cyfrowej. Naszym celem jest uczynienie z Hanau jednego z najpotężniejszych, zrównoważonych i innowacyjnych kampusów centrów przetwarzania danych w Europie” – podsumowuje Olivier Micheli, prezes Data4 Group.