Centra przetwarzania danych: Data4 przyspiesza i zwiększa swoje możliwości w obszarze budownictwa

Misja Data4: budowa silnie skomunikowanych i zrównoważonych środowiskowo kampusów centrów przetwarzania danych wspierających rozwój naszych klientów w Europie. W kontekście transformacji cyfrowej i digitalizacji gospodarki, finansowanie, projektowanie, budowa i eksploatacja centrów przetwarzania danych nigdy nie były ważniejsze. Aby sprostać tym wyzwaniom, Data4 wzmacnia swój dział Design & Construction.

Dział Design & Construction jest w pełni rozwoju

Jako główny europejski operator i inwestor w obszarze centrów przetwarzania danych, Data4 dokonała ostatnio reorganizacji swoich zespołów w celu wsparcia silnego wzrostu w Europie. W celu sprostania temu wyzwaniu zespoły Marie Chabanon, Chief Technical Officer w Data4 Group przyjmują nowi eksperci:

  • Thomas De Colle obejmuje stanowisko Head of Design & Construction Southern Europe;
  • Mark Fletcher obejmuje stanowisko Head of Design & Construction Northern and Central Europe.

Utworzenie regionalnych oddziałów projektowo-budowlanych jest częścią strategii rozwoju Data4. Pozwoli to odpowiedzieć na wyzwania lokalnych rynków oraz zoptymalizować wdrażanie stosownych procedur. Strategia Data4 wprowadza nowy sposób budowania centrów przetwarzania danych i myślenia o nich w celu optymalizacji śladu środowiskowego całej działalności poprzez środowiskową analizę cyklu życia (LCA).

Połączenie transformacji ekologicznej i efektywności cyfrowej

Wzmocnienie działu Design & Construction Data4 stanowi część dążenia do budowy centrów przetwarzania danych spełniających najwyższe standardy. Poprzez włączenie środowiskowej analizy cyklu życia do wszystkich swoich projektów Data4 rozwinęła metodologię i podejście ukierunkowane na zaspokojenie zarówno potrzeb własnych , jak i swoich klientów.

LCA: metoda wiążąca wszystkie podmioty

Jest to metoda oceny stosowana do projektowania usług i produktów przyjaźniejszych dla środowiska. Podejście to polega na audycie wszystkich procesów i oddziaływań związanych z projektowaniem i produkcją produktu lub usługi od A do Z. Obejmuje wszystkie etapy cyklu życia, od wydobycia surowców do produkcji, ale także dystrybucję, eksploatację, zbiórkę i usuwanie do systemów zbiórki odpadów, jak również wszystkie fazy transportu. Proces powinien mieć wyczerpujący charakter, aby umożliwiał poznanie oddziaływania na środowisko.

Data4 dąży w ten sposób do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych w fazie budowy oraz do lepszej kontroli zużycia energii w fazie eksploatacji.

Tworzenie regionalnych działów budowlanych

W celu sprostania ambitnym celom budowlanym Data4 postanowiła podzielić swoją działalność na dwa regiony i stworzyć dwa stanowiska Head of Design & Construction. Dział Europy Południowej obejmuje historyczne rynki Grupy Data4 – Francję, Hiszpanię i Włochy. Dział Europy Środkowej i Europy Północnej obejmuje Polskę i nowe rynki tego regionu, na które zamierza wejść Data4.

Thomas De Colle, Head of Design & Construction Southern Europe

Thomas de Colle posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Po rozpoczęciu kariery w Saipem na stanowisku Lead Planning Engineer w latach 2007-2011, w 2011 roku dołączył do Bouygues Energies & Services jako Project Manager, a następnie w 2019 roku do Bouygues Bâtiment International. Od lutego 2021 roku Thomas de Colle piastował w Grupie Data4 stanowisko Design & Construction Project Manager, a od stycznia 2022 roku kontynuuje swój rozwój w Grupie na stanowisku Head of Design & Construction Southern Europe. Na tym stanowisku Thomas de Colle realizuje dwa główne cele: z jednej strony ma zapewnić wsparcie rozwoju firmy poprzez realizację strategicznych projektów, a z drugiej strony pracować nad standaryzacją systemów komponentów centrów przetwarzania danych w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia śladu środowiskowego.

Thomas de Colle ukończył inżynierię systemów przemysłowych w Ecole Centrale de Marseille w 2007 roku.

Mark Fletcher, Head of Design & Construction Northern and Central Europe

Mark Fletcher ma ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze budownictwa i usług budowlanych. Po zakończeniu pracy na kilku stanowiskach w Wielkiej Brytanii, w 1999 roku dołączył do A. Epstein & Sons w Warszawie jako Vice President Key Account Manager. W 2014 roku zajął stanowisko Associate Director Building Services w kuwejckiej grupie SSH, a następnie w 2016 roku dołączył do Arcadis na stanowisku Technical Director MEP (Middle East) w Manili. W latach 2018-2021 Mark Fletcher pełnił funkcję Associate Director – Operations Manager w grupie doradczej Hoare Lea Consulting. We wrześniu 2021 roku dołączył do grupy Data4 jako Technical Director, po czym w styczniu 2022 roku został powołany na stanowisko Head of Design & Construction Eastern Europe.

Mieszkający w Warszawie Mark Fletcher ukończył Bath Spa College ze specjalizacją Electrical Engineering/Electronics & Building services.