10 najlepszych praktyk dotyczących prowadzenia centrum danych na dużą skalę

Ponieważ światowa konsumpcja cyfrowa stale rośnie, wszystkie organizacje są coraz bardziej zależne od centrów danych. W odpowiedzi operatorzy centrów danych muszą znaleźć równowagę między szybkim i zrównoważonym wzrostem w sytuacji, gdy wpływ na środowisko jest równie ważny, jak jakość świadczonych usług i zadowolenie pracowników. Równoważenie tych zobowiązań przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju centrów danych nie jest łatwym zadaniem. Istnieją pewne pułapki, których powinni być świadomi wszyscy operatorzy. François Sterin, dyrektor operacyjny Data4, dzieli się radami dotyczącymi przywództwa dla modelu szybkiego wzrostu.

1. Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości

W przypadku projektowania centrum danych pierwsza zasada brzmi: nigdy nie poświęcaj jakości na rzecz szybkości. Najważniejszym priorytetem musi być stworzenie infrastruktury, która przetrwa próbę czasu, a zaniedbania na wczesnych etapach mogą jedynie prowadzić do późniejszych problemów. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się krajobraz technologiczny, nie możemy przewidzieć, co będzie możliwe w ciągu najbliższych kilku lat. Dlatego ważne jest, by centra danych projektować z myślą o utrzymaniu i aktualizacjach, tak by umożliwić płynne wprowadzanie nowych technologii.

2. Przygotuj się na najgorsze

Samozadowolenie może być zgubne, dlatego należy bezwzględnie zachować środki ostrożności. To, że coś działa dzisiaj, nie oznacza, że nie sprawi problemów w przyszłości. Sprawdzaj sprzęt tak często, jak zaleca producent – i sprawdź go jeszcze raz. Niektóre problemy są po prostu nieuniknione, dlatego operatorzy muszą być w stanie przewidzieć możliwie wszystko – nawet to, co nieprzewidywalne – wdrażając niezawodne strategie zapobiegawcze.

3. Ostrożnie wybieraj dostawców

Należy znaleźć równowagę między zbyt małą a zbyt dużą liczbą dostawców. W przypadku kluczowych komponentów, takich jak generatory, Data4 ma tylko dwóch dostawców, z którymi planujemy dostawy z dużym wyprzedzeniem. Zbyt wielu dostawców sprawia problemy organizacyjne, natomiast zbyt mała ich liczba może być utrudnieniem w razie zakłóceń łańcuchów dostaw. Trzeba też pamiętać, że rozwijając działalność centrum danych, trzeba zabrać ze sobą cały swój ekosystem, w tym dostawców. Rygorystyczne kontrole przeprowadzane przez komisję projektową pozwolą upewnić się, że dostawca jest gotów do działania w Twoim tempie.

4. Klient na pierwszym miejscu

Klient zawsze jest królem. Zdobycie zaufania klienta wymaga czasu, zaś jego utrata trwa zaledwie sekundę. Wdrażając podejście skoncentrowane na klientach w swoich działaniach i w zakresie podejmowania decyzji, zyskasz ich lojalność.

5.      Zbuduj zwycięski zespół

Poświęć czas na analizę skuteczności Twojego zespołu w terenie. Jeśli zespół będzie zbyt mały, nie wykonasz zadania, natomiast zbyt duży zespół może spowodować opóźnienia w procesach, co będzie przekładać się na nieskuteczne podejmowanie decyzji. Niezależnie od idealnego rozmiaru zespołu upewnij się, że każdy jego członek przeszedł szkolenie na wysokim poziomie, dzięki czemu doskonale zna sprzęt.

6.      Siła różnorodności

Najlepsze zespoły to te najbardziej zróżnicowane, zarówno pod względem ludzi, jak i umiejętności. Oba te elementy wzajemnie się wzbogacają. Różni ludzie wnoszą nowe perspektywy, ekscytujące pomysły i wyjątkowe umiejętności, więc upewnij się, że poszerzasz swoją pulę talentów i wspierasz wszystkie punkty widzenia. W Data4 współpracujemy z lokalnymi dostawcami, aby stworzyć akademię, która pomoże promować różnorodność w sektorze.

7.      Zrozum, kiedy należy wziąć na siebie odpowiedzialność

Ważne jest, by nauczyć się brać odpowiedzialność za swoje działania. W trakcie mojej pracy widziałem operatorów obwiniających klientów, dostawców, a nawet pogodę. W przypadku problemów z jakością operator musi zgłosić się pierwszy i wyjaśnić swoje niedociągnięcia, a przede wszystkim wyciągnąć z nich wnioski.

8.      Uzyskaj wsparcie od lokalnych grup

Nawiąż trwałe relacje z organami władzy w Twoim regionie, w szczególności ze służbami ratunkowymi, takimi jak straż pożarna, dostawcy energii elektrycznej i lokalne zakłady użyteczności publicznej. Nie zawsze łatwo nawiązać takie relacje na wczesnych etapach tworzenia centrum danych, ale w awaryjnych sytuacjach komunikacja może mieć kluczowe znaczenie. Istotne jest uzgodnienie sposobu postępowania w przypadku problemu, tak by lokalne zespoły mogły działać szybko i skutecznie.

9.      Postaw na zrównoważone innowacje

Zrównoważony rozwój musi stanowić centrum zainteresowań przy rozszerzaniu działalności. W ostatnich latach rozmowa dyskusja koncentrowała się głównie na PUE (Power usage effectiveness), ale obecnie należy uwzględnić znacznie więcej aspektów. W Data4 wykorzystujemy szeroką gamę nowych technologii, inicjatyw i procesów, by zapewnić jak najbardziej zrównoważone podejście. Obejmuje ono zastąpienie standardowych źródeł energii źródłami odnawialnymi, ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego i unikanie wykorzystywania tych samych terenów pod przyszłe centra, aby zapobiec sztucznemu zagospodarowaniu terenu.

10.    Dostosowanie strategi dotyczącej zasobów ludzkich do strategii zrównoważonego rozwoju

Poprawa wykorzystania energii przez sektor centrów danych i zmniejszenie jego ogólnego śladu węglowego to kluczowe etapy łagodzenia skutków zmian klimatycznych, jednak należy wziąć pod uwagę także inne korzyści. W Data4 projektujemy kampusy będące inteligentnymi, przyjaznymi miejscami do pracy, z dużą ilością zieleni sprzyjającej dobremu samopoczuciu pracowników. Serce firmy stanowi zestaw zasad zgodnych z wartościami naszego zespołu w kwestiach klimatycznych. Łącząc nasze środowisko pracy z celami zrównoważonego rozwoju, tworzymy lepsze miejsce dla wszystkich: naszych zespołów i planety.

Rozwój centrów danych jest faktem napędzanym przez rosnącą konsumpcję technologii cyfrowej, nad którą mamy niewielką kontrolę. Możemy jednak kontrolować sposób, w jaki napędzamy ten wzrost. Operatorzy, którzy priorytetowo traktują rozwój kosztem pracowników, jakości oferty lub strategii klimatycznych, mogą osiągnąć szybkie zyski w krótkim okresie, ale jedynie ci, którzy uwzględniają wszystkie te czynniki, będą w stanie zapewnić zrównoważony wzrost centrów danych w przyszłości.