Wartości

Wartości
DATA4

Tożsamość DATA4 osadzona jest w naszych wartościach. Stanowią one DNA firmy, napędzają naszą działalność i codzienne zaangażowanie na rzecz klientów, pracowników, dostawców i usługodawców.

Jakość
zawsze na pierwszym miejscu

W DATA4 jakość zawsze stanowiła podstawę naszej działalności. Jakość decyduje o wyborze pracowników, partnerów i dostawców, którzy wnoszą całą swoją wiedzę i umiejętności w projektowanie, budowę i zarządzanie operacyjne naszymi obiektami i ofertą produktów – stale dążąc do doskonałości i zapewnienia 100% ciągłości usług.

Ciągłe
innowacje

Innowacyjność w DATA4 to kwestia nastawienia i sposobu myślenia. To ciągły proces, który pozwala nieustannie rozwijać działalność naszej firmy i udoskonalać model zarządzania. Innowacyjność zapewnia naszym pracownikom satysfakcję z postępów, jakie mogą realizować w stymulującym i nowatorskim środowisku. Jest też sposobem na ograniczanie naszego wpływu na środowisko i zapewnienie wydajniejszego wsparcia naszych klientów w efekcie uzyskiwania lepszych wskaźników operacyjnych i wyższej jakości, umożliwiając jednocześnie rozwój nowych produktów i usług.

Pozytywna
wytrwałość

Od łacińskiego słowa tenacitas, które oznacza „wytrwałość”. W DATA4 realizujemy ambitne projekty, do których podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Nasze zaangażowanie jest tak trwałe, jak nasze centra przetwarzania danych! A nasze podejście jest równie pozytywne, co wypełnione ciekawe. Dlatego nieustannie słuchamy klientów i zawsze jesteśmy gotowi ich wspierać w prowadzonych projektach.

Konstruktywna
transparentność

Transparentność buduje zaufanie. Pozwala nam nawiązywać harmonijne relacje zawodowe, które przynoszą efekty. Konstruktywne podejście sprawia, że przyjęliśmy zobowiązanie do opracowania przejrzystych i czytelnych ram operacyjnych z każdym interesariuszem w ramach naszej organizacji, zapewniając w ten sposób efektywną i pełną szacunku współpracę.