Smart DC

SMART DC SPRAWIA,
że UKRYTA infrastruktura staje się WIDOCZNA

SMART DC zapewnia doskonałe zarządzanie, łączność, bezpieczeństwo i widoczność przestrzeni hostingowych.

W erze wszechobecnego oprogramowania SMART DC zapewnia pełną kontrolę: monitoring warunków środowiskowych, aktualizację listy sprzętu wraz z aranżacją i połączeniami między urządzeniami, ocenę dostępnych zasobów, optymalizację architektury, a także monitorowanie jej wpływu na środowisko.

SmartDC to sposób na zapewnienie pełnej widoczności infrastruktury.

D4 Smart Data Center
Inteligentne centra przetwarzania danych. Dostępne dziś, gotowe na jutro.

Monitoring

Monitoring

Zarządzanie

Zarządzanie

Nadzór

Nadzór

Wydajność

Wydajność

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Sprawiamy, że to, co niewidoczne staje się wyraźnie dostrzegalne!

SmartDC zapewnia dostęp do centrów współdzielonych nowej generacji za pośrednictwem zintegrowanego narzędzia DCIM opracowanego przez DATA4.

SMART DC dostępne jest bezpośrednio z poziomu Portalu klienta DATA4 i zapewnia pełny podgląd sieci, pomieszczeń, w których znajdują się serwery, a także infrastruktury elektrycznej. Nie ma konieczności dokonywania fizycznej wizyty w centrum danych, aby sprawdzić stan przestrzeni i infrastruktury hostingowej. SMART DC zapewnia podgląd sieci w czasie rzeczywistym.

 • Narzędzie dostępne jest z poziomu Portalu klienta
 • Natychmiastowy podgląd wskaźników otoczenia: temperatury, mocy, wilgotności
 • Wizualna prezentacja sprzętu IT, szaf, kabin i pomieszczeń.
 • Przegląd okablowania: szafki, złącza, połączenia elektryczne itp.
 • Fizyczna prezentacja sieci IT

Zarządzanie

Szybkie i łatwe zarządzanie infrastrukturą w celu uzyskania optymalnej wydajności i dostępności

SMART DC zapewnia ogólny i szczegółowy przegląd sprzętu, a także kabli i zasilania dostarczonych przez DATA4. Dzięki SMART DC możliwy jest podgląd wszystkich zainstalowanych kabli szkieletowych, które nie są używane, wszystkich połączeń poprzecznych już w użyciu, a także punktów, z którymi się łączą. Możliwy jest także podgląd gniazdek elektrycznych i sieci kablowej.

SMART DC umożliwia podgląd infrastruktury na pulpicie nawigacyjnym w portalu DATA4.

 • Przegląd lokalizacji szaf i sprzętu – wykorzystana przestrzeń i zużyta energia
 • Szczegółowy widok zworek i połączeń poprzecznych
 • Identyfikacja zworek ukierunkowanych na Meet Me Room lub inne pomieszczenie komputerowe

Zarządzanie wydajnością to lepszy zwrot z inwestycji

SMART DC zapewnia wgląd w przestrzeń, moc i łączność dostępną w przestrzeni hostingowej w czasie rzeczywistym. Możliwe jest wyświetlenie dostępnej przestrzeni w 2D i 3D w celu dodania szafy, uzyskania informacji o pozostałej mocy dostępnej dla każdej szafy lub przestrzeni między dwoma serwerami. SMART DC pozwala zidentyfikować wszystkie dostępne wtyczki lub nieużywane porty w szafach z okablowaniem.

Za pomocą jednego kliknięcia SMART DC pozwala zmaksymalizować wykorzystanie zasobów, zapewniając optymalne zarządzanie infrastrukturą.

 • Natychmiastowe mapowanie 2D przestrzeni klienta i przestrzeni dostępnej pod nowe szafy
 • Podgląd mocy i miejsca dostępnego w każdej szafie, kabinie lub pomieszczeniu.
 • Podgląd gniazd i portów elektrycznych dostępnych w szafach z okablowaniem i na sprzęcie IT

Nadzór

Powiadomienia w czasie rzeczywistym o awariach w infrastrukturze

Informacje o ewentualnych problemach w środowisku infrastruktury (temperatura, moc lub wilgotność) system przekazuje klientom bezzwłocznie.

SMART DC pomaga identyfikować ewentualne problemy oraz pomóc w ocenie ich znaczenia. Klienci mogą otrzymywać niestandardowe alerty w celu optymalnego zarządzania wydajnością infrastruktury.

 • Moc zużyta – praktycznie natychmiastowy podgląd
 • Wilgotność – praktycznie natychmiastowy podgląd i średnia dla okresów 12-godzinnych
 • Temperatura – praktycznie natychmiastowy podgląd, a także wartości minimalne i maksymalne dla danego okresu dobowego w ciągu minionego miesiąca

Naprawy

Bezzwłoczna identyfikacja awarii w celu szybkiego rozwiązania i zapewnienia optymalnej dostępności

W przypadku problemów sprzętowych SMART DC pozwala dokładnie zidentyfikować miejsce i czas wystąpienia incydentu, wskazać warunki środowiskowe, jakie towarzyszyły temu zdarzeniu, a także zweryfikować okablowanie, aby możliwe było określenie rozwiązania.

SMART DC umożliwia również wstępne rozmieszczenie nowego sprzętu, wykonanie inwentaryzacji zasilania w szafie oraz opracowanie schematów kabli i zasilaczy, aby zoptymalizować architekturę i ułatwić pracę technikom instalacyjnym.

SMART DC pomaga rozwiązywać problemy podczas ewentualnych awarii.

 • Lokalizacja sprzętu w dowolnym momencie
 • Monitorowanie historycznych i aktualnych warunków środowiskowych dla każdego elementu sprzętowego
 • Śledzenie kabli zasilających w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów
 • Określanie optymalnej lokalizacji dla nowego sprzętu
 • Wirtualna instalacja sprzętu, okablowania i zasilania

Wydajność

Optymalizacja elastyczności

Dostępność to kluczowe kryterium wydajności infrastruktury. SMART DC poprawia dostępność, zapewniając podgląd ogólny i szczegółowy zasilania. Wystarczy jedno spojrzenie, aby stwierdzić, który sprzęt jest zagrożony, aby w ciągu kilku minut rozpocząć współpracę z naszymi specjalistami i stworzyć kompleksową mapę sieci kablowej. Weryfikacja, czy wszystkie elementy sprzętu posiadają zasilanie zapasowe.

SMART DC ułatwia zarządzanie i poprawę efektywności sieci kablowej

 • Identyfikacja elementów sprzętowych nieposiadających podwójnego zasilania
 • Symulacja konsekwencji awarii elektrycznej
 • Optymalizacja łańcuchów zasilania w celu zmaksymalizowania redundancji

Optymalizacja mocy

Energia elektryczna to zarówno koszt finansowy jak i środowiskowy, dlatego pomagamy w redukowaniu zużycia energii elektrycznej: Oprócz oprogramowania do aranżacji przestrzeni, które dostarczamy wraz z przestrzenią hostingową, SMART DC pomaga w wizualizacji obszarów o dużej gęstości, a tym samym tzw. „gorących punktów” w infrastrukturze. SMART DC umożliwia przeprojektowanie przestrzeni hostingowej i zrównoważenie mocy, co pozwala zwiększyć odporność, wyeliminować „gorące punkty”, a także poprawić wskaźnik zużycia energii (PUE).

 • Wspólne działania na rzecz bardziej ekologicznego świata.
 • Symulacja przepływów termicznych w przestrzeni IT przed zainstalowaniem sprzętu
 • Identyfikacja szafy o dużej gęstości i „gorących punktów”
 • Rozłożenie obciążenia na całej przestrzeni

Odpowiedzialność ekologiczna

Odpowiedzialny hosting z myślą o zrównoważonym przetwarzaniu danych

Poza możliwością zarządzania kosztami, SMART DC umożliwia tworzenie dokładnych raportów dotyczących wpływu infrastruktury na środowisko w całym cyklu eksploatacji. Dzięki SMART DC możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie wpływu sprzętu IT na środowisko, z uwzględnieniem zasobów elektrycznych i budynków DATA4, niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury klienta.

Twoi klienci chcą wiedzieć, jak dbasz o środowisko. Łatwo tego dowieść dzięki SMART DC

 • SMART DC sumuje indywidualny wpływ na środowisko, generowany przez każdy element sprzętowy
 • SMART DC pokazuje wpływ na środowisko w zakresie emisji CO2, zużycia wody, elektryczności i pierwiastków ziem rzadkich, od rozpoczęcia działania do końca eksploatacji.
 • SMART DC informuje także o udziale DATA4 w zakresie wpływu infrastruktury na środowisko

Zasoby informacyjne DATA4

[White paper] « Smart Datacenters for Next-Generation Colocation »

 • Risk reduction
 • Planning and forecasting ability
 • Compliance and Corporate Social Responsibility