Nasza wizja

Nasza
wizja

Aktualnie miasta, domy, samochody i firmy, a nawet cały świat, stają się coraz bardziej cyfrowe… Nasza codzienność podlega szybkim przemianom, prowadząc do wzrostu ilości wytwarzanych danych. Na początku 2020 roku ilość generowanych i przetwarzanych danych na całym świecie wzrosła do kolosalnej wartości 44 zettabajtów!

Podobnie jak powietrze, woda i żywność, dane stały się obecnie podstawową potrzebą, która ma zasadnicze znaczenie dla naszego życia i dalszego rozwoju.

Centra danych istnieją po to, aby zaspokoić zapotrzebowanie na masowe przechowywanie wytwarzanych przez nas danych, zapewniając równocześnie ich dostępność i bezpieczeństwo.

Dlatego właśnie centra danych stanowią fundament gospodarki cyfrowej , a w dużej mierze także gospodarki w ogóle – to od nich zależy nasze codzienne korzystanie z technologii cyfrowej w domu, w pracy i w miejscach publicznych. Jak każdy fundament, centrum danych musi być trwałe!

DATA4 dostarcza wielkowymiarowe, trwałe i doskonale połączone centra danych, umożliwiające stałą digitalizację klientów. Innowacyjne rozwiązania DATA4, oparte na ambitnej i zrównoważonej pod względem środowiskowym strategii, pozwalają odpowiadać na przyszłe potrzeby.

Od twierdzy do
ultrałączności

Centra danych DATA4 zmieniały swój charakter, przechodząc od obiektów zabezpieczonych (FORTECE) do obiektów zapewniających ULTRAŁĄCZNOŚĆ, połączonych ze światem zewnętrznym, zapewniających jednak te same standardy bezpieczeństwa. Łączność to obecnie trzeci filar centrów danych, obok elektryczności i chłodzenia.

DATA4 rozwija zasady KONWERGENCJI. Centra danych stały się cyfrowymi skrzyżowaniami – miejscami, w których spotykają się i łączą wzajemnie przedsiębiorstwa, dostawcy usług chmurowych oraz operatorzy telekomunikacyjni. „D4 Digital Hub” umożliwia firmom tworzenie własnych hybrydowych systemów IT (coraz częściej preferowanych przez osoby zarządzające obszarami IT), czyniąc te procesy łatwiejszymi, bezpieczniejszymi i bardziej opłacalnymi kosztowo.

DATA4 oferuje bezpośredni, prywatny dostęp do ponad 150 miejsc docelowych w chmurze i ponad 70 operatorów telekomunikacyjnych, a także do głównych europejskich węzłów wymiany ruchu internetowego i usług partnerskich, takich jak moc obliczeniowa o wysokiej wydajności HPC (High Performance Computing) lub pamięć masowa na żądanie.

Centra danych przyszłości będą stawały się coraz bardziej INTELIGENTNE. Klienci będą mieli możliwość uzyskania wglądu w swoje środowiska IT w czasie rzeczywistym oraz zdalnego nimi zarządzania, a także monitorowania aktywności zasobów, np. pod kątem zużycia energii. Do tego właśnie dążymy w DATA4.

Centra danych jutra będą również przyjazne dla środowiska. To bezwzględna konieczność. Dlatego już teraz w DATA4 wprowadzamy liczne działania mające na celu zmniejszenie naszego śladu ekologicznego poprzez:

  • Zakup energii w 100% pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • Nieustanną optymalizację działania naszych obiektów w celu redukowania zużycia energii, dążąc do osiągnięcia współczynnika PUE (efektywności zużycia energii elektrycznej) zbliżonego do 1,
  • Poszukiwanie oszczędności energetycznych, pozwalające odzyskać ciepło wytwarzane przez nasze budynki,
  • Zobowiązanie do wdrażania zintegrowanego procesu certyfikacji, w tym ISO 14001 oraz ISO 50001