W jaki sposób innowacyjne źródła zasilania mogą pomóc sektorowi centrów przetwarzania danych zyskać inteligencję energetyczną?

Proaktywne podejście do poszukiwania nowych metod zabezpieczania źródeł energii w długoterminowej przyszłości może pomóc branży objąć pozycję lidera w zakresie efektywności energetycznej w sposób przystępny cenowo.

Opinia autorstwa François Sterina, dyrektora operacyjnego (COO) w Data4 Group.

Wiele aspektów branży centrów przetwarzania danych ulega dramatycznej transformacji. Nie mniej ważne jest podejście do pozyskiwania energii, przy czym sektory centrów przetwarzania danych i energetyki z czasem ulegają coraz silniejszemu wzajemnemu powiązaniu.

Stale rosnące zapotrzebowanie wszystkich branż na dążenie do zrównoważonego rozwoju sprawiło, że sektor musiał zmienić swój sposób myślenia w obszarze pozyskiwania energii, działając proaktywnie w poszukiwaniu nowych metod i unikając biernej postawy w odniesieniu do zużycia energii. Jednak w ciągu ostatnich trzech lub czterech lat potrzeba zmian stała się jeszcze bardziej paląca.

Wynika to częściowo z gwałtownego rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, która zwiększa zapotrzebowanie na centra przetwarzania danych.

Co więcej, planetę dotyka bezprecedensowy kryzys energetyczny o zasięgu globalnym. Wszystko zaczęło się od pandemii COVID i osiągnęło kryzysowy poziom po inwazji Rosji na Ukrainę na początku 2022 roku. Od tego czasu ceny energii elektrycznej osiągnęły rekordowe poziomy na niektórych rynkach, a ceny ropy naftowej osiągnęły najwyższy poziom od ponad 15 lat.

Dążenie do elastyczności

Te wahania cen oznaczają, że wszyscy poszukują elastyczności w zużyciu energii. Jednocześnie trendy te tworzą dla sektora centrów przetwarzania danych szansę na wyprzedzenie konkurencji. Zarządzając energią, a nie tylko ją konsumując, uczestnicy rynku mogą znaleźć zarówno wydajniejsze, jak i bardziej opłacalne sposoby pozyskiwania energii. Innowacyjne opcje energii odnawialnej stanowią bardzo atrakcyjny wybór w tym zakresie.

Jednym z obserwowanych trendów jest zbliżenie dostawców centrów przetwarzania danych do sektora energetycznego w poszukiwaniu rozwiązań. W ich przypadku coraz bardziej prawdopodobne jest to, że optymalizacja efektywności nie będzie polegać tylko na poszukiwaniu lokalizacji blisko sieci, ale także na byciu blisko miejsca wytwarzania energii – a nawet na wytwarzaniu lub magazynowaniu energii na miejscu.

Przykładem takich zmian było ogłoszenie na początku marca, że Amazon Web Services (AWS) nabył kampus centrum przetwarzania danych Talen Energy w elektrowni jądrowej w Pensylwanii w USA za 650 milionów dolarów i planuje rozbudowę kampusu o mocy 960 MW.  

Co więcej, rosnące zaangażowanie w tę sprawę zostało zademonstrowane przez uruchomienie we wrześniu ubiegłego roku ogólnoeuropejskiej inicjatywy Net Zero Innovation Hub for Data Centers przez duńską międzynarodową firmę Danfoss, wraz z Google, Microsoft i Schneider Electric. Działanie to wynika z potrzeby szybkiego przejścia społeczeństwa na gospodarkę bezemisyjną, czego firmy nie mogą dokonać w pojedynkę.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne są takie inicjatywy, aby posunąć rozmowy do przodu, Data4 dołączyła do hubu na początku tego roku. Firma zdaje sobie sprawę, że osiągnięcie celów ekologicznych będzie wymagało połączenia strategii i technologii, dlatego potrzebne jest skoordynowane i wielosektorowe podejście różnych podmiotów, aby przekształcić dyskusję w skuteczne działania.

Wiatr i słońce

To posunięcie jest tylko jednym z elementów wieloaspektowej innowacji Data4 w obszarze źródeł zasilania. Wraz z rozwojem branży i społeczeństwa, firma bada nowe sposoby nawiązywania współpracy z podmiotami z branży energetycznej.

Kulminacją tych działań było zawarcie przez Data4 dużych umów z Eurowatt i Photosol, francuskimi liderami w dziedzinie energii odnawialnej. Składające się z kontraktów długoterminowych, te dwie umowy na dostawy energii elektrycznej (PPA) stanowią dobrą ilustrację silniejszego i bardziej zdecydowanego zaangażowania, które gracze z branży centrów przetwarzania danych podejmują w ramach inicjatyw przyszłościowych energetycznie.

Transakcje te odzwierciedlają również nasze przekonanie, że nie będzie jednego rozwiązania zapewniającego dostęp do długoterminowych, zrównoważonych źródeł energii i że będzie to wymagało połączenia strategii w ramach szerszego, zróżnicowanego portfela energetycznego. Wynika to z faktu, że umowy zawarto z firmą zajmującą się energią wiatrową i słoneczną, obejmującą trzy farmy wiatrowe we Francji w przypadku Eurowatt i trzy farmy fotowoltaiczne w przypadku Photosol. Umowy uzupełniają się wzajemnie, ponieważ każda z nich zapewnia typ energii, który jest zwykle dostępny, gdy drugi jest niedostępny, zapewniając stabilniejsze zasilanie.

Dodatkowo umożliwia rozłożenie ryzyka, angażując źródła zasilania w różnych częściach kraju i wykorzystując różne warunki klimatyczne w poszczególnych lokalizacjach. Przykładowo, umowa z Photosol obejmuje farmy fotowoltaiczne zarówno w regionie Alpes-Maritimes na południowo-wschodnim wybrzeżu Francji, jak i w północnym regionie Loir-et-Cher na południe od Paryża.

Ustanowienie tych solidnych porozumień może przygotować grunt pod inne obiecujące przyszłe przedsięwzięcia podejmowane przez firmy zarówno we Francji, jak i na arenie międzynarodowej. Data4 rozważa również potencjalne wprowadzenie podobnych modeli na rynkach takich jak Włochy, Hiszpania i Polska. Niezależnie jednak od tego, jak te inicjatywy zostaną zrealizowane, mogą one pomóc w stworzeniu potencjalnych szablonów podejścia do energii dla centrów przetwarzania danych w przyszłości.

Eksploracja wielu opcji

Innowacyjne umowy mają zatem dla branży utorować drogę ku przyszłości wraz z wieloma innymi inicjatywami energetycznymi. Przykładem może być Data4, która stara się być liderem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach swojej działalności, wykorzystując strategie i badając opcje, od budowy centrów przetwarzania danych z niskoemisyjnego betonu po ponowne wykorzystanie ciepła w pierwszym ekologicznym centrum przetwarzania danych wykorzystującym recyrkulację zlokalizowanym pod Paryżem.

Zagęszczanie szaf w centrach przetwarzania danych ma również na celu zaspokojenie zapotrzebowania na energię związanego w szczególności ze sztuczną inteligencją.

Co więcej, chociaż szybki rozwój sztucznej inteligencji stwarza rosnące zapotrzebowanie na dodatkową moc, a tym samym dodatkowe zapotrzebowanie na energię, sama sztuczna inteligencja może w pewnym stopniu pomóc w rozwiązaniu niektórych z tych problemów. Można to osiągnąć za pomocą takich metod, jak wsparcie optymalizacji zużycia energii i zmiany parametrów w czasie rzeczywistym. Obecnie rozwój sztucznej inteligencji przerasta możliwości optymalizacji, ale wydajniejsze metody oferowane przez tę technologię mogą z czasem zmienić perspektywę.

Bez drogi na skróty

Kluczową rzeczą, o której branża musi pamiętać, jest jednak to, że jest mało prawdopodobne, aby powstało jedno proste rozwiązanie dla pozyskiwania energii i osiągania efektywności energetycznej. Oznacza to, że należy rozważyć wiele metod i stosować je równolegle, aby pomóc zoptymalizować zużycie energii w centrum przetwarzania danych. Wiele różnych zaangażowanych podmiotów, w tym dostawcy centrów przetwarzania danych, hiperskalery, firmy dostarczające treści i dostawcy energii, również muszą się spotkać, aby wypracować sposób na rozwój, który wszystkim przyniesie korzyści.

Z pewnością w obecnym klimacie opcje takie jak zielone umowy PPA pomagają upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – zarówno zapewniając odnawialne źródła energii, jak i pewną przewidywalność finansową. Optymalna lokalizacja centrów przetwarzania danych w celu maksymalnego wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych i nawiązania bliższych kontaktów z branżą energetyczną również zyska na znaczeniu.

Jeśli dostawcy centrów przetwarzania danych będą w stanie podjąć kroki w celu aktywnego zaspokojenia przyszłych potrzeb energetycznych, mogą stać się naprawdę inteligentnymi kanałami zarządzania energią. Dzięki temu mogą stać się przykładem nie tylko dla własnego sektora, ale też dla wielu innych branż. Położy to również podwaliny pod kolejne etapy dążenia rynku w kierunku zrównoważonej energii.