Usługi Hybrid IT Ready

Usługi
Hybrid IT Ready

Kampusy DATA4 wyposażone zostały w sieci (redundantne punkty obecności), które łączą się bezpośrednio z ponad 150 miejscami docelowymi w chmurze, w tym z głównymi globalnymi platformami chmury publicznej. (Lista dostępna na życzenie).

Nasi klienci mogą zatem w prosty i szybki sposób skorzystać z bezpośrednich, bezpiecznych łączy do platform chmury publicznej w celu rozszerzenia swoich platform chmury prywatnej do platform chmury publicznej (przepełnienie, elastyczność, niezawodność i redundancja).

Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa, lepszą kontrolę nad jakością i zapewnia niezawodność wymiany danych.

D4 Digital Hub oferuje katalog zintegrowanych usług dostępnych we wszystkich kampusach DATA4. Klienci mogą bezproblemowo skorzystać z tych usług, co pozwoli im zarządzać własnymi platformami hybrydowymi.

Usługi oferowane przez D4 Digital Hub to:

  • Usługi łączności (partnerzy w zakresie łączności)
  • Chmura (partnerzy w zakresie rozwiązań chmurowych)
  • Moc obliczeniowa o wysokiej wydajności „HPC”
  • Monitoring (partnerzy w zakresie usług IT)
  • Doradztwo (partnerzy w zakresie doradztwa)

Łączność
sieciowa

D4
Intra Campus Hub

D4 Hub Intra Campus

DATA4 oferuje szeroki zakres usług łączności w ramach jednego kampusu, umożliwiając łączenie operatorów i dostawców usług internetowych z klientami końcowymi oraz łączenia różnych obszarów hostingu.

Te połączenia, składające się ze światłowodów lub złącz miedzianych, są prywatne i zabezpieczone.

D4
Inter Campus Hub

Kampusy DATA4 są połączone ze sobą usługami Point-to-Point Ethernet, z łączami od 100 Mb/s do 1 GB.

Klienci mogą skorzystać z międzynarodowej usługi Dual Site lub stworzyć europejską platformę typu „asset-to-asset”.

D4
ISP i Carrier Hub

Dostawcy usług internetowych (ISP) i operatorzy telekomunikacyjni działający w kampusach DATA4 oferują szeroki zakres usług, dostosowując się do wymogów klientów (pod względem zasięgu regionalnego, krajowego i międzynarodowego, lokalizacji peeringowych, technologii itd.).

Usługa oferowana jest bezpośrednio przez dostawców usług internetowych i operatorów – partnerów DATA4 (lista dostępna na życzenie).

Usługi
„Cloud in DC”

D4
Storage Hub

Nasi klienci mają dostęp do usługi STaaS (Storage as a Service): rozwiązania pamięci masowej na życzenie realizowanego pod klucz, obejmującego hosting w wysoce bezpiecznym obszarze i zarządzania szafami pamięci masowej.

Pozwala to spełnić wymogi regulacyjne (RODO) dotyczące przechowywania danych (znajdujących się w tym samym kampusie, co chmura prywatna klienta), równocześnie zwalniając ich z obowiązku zarządzania sprzętem przez całą dobę w trybie 247.

D4
HPC Hub

Nasi klienci mogą korzystać z rozwiązania mocy obliczeniowej o wysokiej wydajności (HPC) w trybie chmury, dzięki prostej usłudze połączeń o nazwie Cross-connect.

Zalety D4 HPC Hub:

  • Dostęp do nominalnej mocy obliczeniowej lub na żądanie (tymczasowej) bez konieczności monopolizowania zasobów IT na jednorazowe potrzeby
  • Udostępniany jest standaryzowany interfejs API, który umożliwia klientom wysyłanie danych do przetworzenia za pośrednictwem wydzielonego i zabezpieczonego łącza (Cross-connect).
  • Pole: Moc obliczeniowa o wysokiej wydajności (HPC) w trybie chmury