JEZIORA DANYCH I EKOSYSTEMY: ŚRODOWISKO DLA ROZWIJAJĄCEGO SIĘ GATUNKU CENTRÓW PRZETWARZANIA DANYCH

Podejście oparte na danych ma coraz większe znaczenie dla maksymalnego wykorzystania dzisiejszego rynku centrów przetwarzania danych. Jérôme Totel, dyrektor ds. strategii grupowej i innowacji w Data4, opowiada o tym, jakie zmiany zachodzą w naszej firmie, w ramach dążenia do definiowanego programowo centrum przetwarzania danych przyszłości.

Każdy kto pracuje w branży telekomunikacyjnej, wie, że wyciąganie wniosków z danych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi rynkowej.

Mnogość wprowadzanych czujników sprawia, że w dzisiejszych centrach przetwarzania danych możliwości w zakresie pozyskiwania wniosków z danych można znaleźć na każdym kroku. Pozostaje jednak jeszcze wiele miejsca na optymalizację wykorzystania danych w celu stworzenia zrównoważonego obiektu przyszłości – zwraca uwagę Jérôme Totel, nasz ekspert.

Kluczem do tego jest digitalizacja aktywów poprzez skupienie się na koncepcji „centrum przetwarzania danych definiowanego programowo” – mówi. Wiąże się to ze znalezieniem sposobów konsolidacji danych za pomocą zintegrowanych i wzajemnie połączonych narzędzi. Idealnym rezultatem końcowym jest wgląd w czasie rzeczywistym w kompleksowy cykl życia obiektów i usług dostarczanych klientom, co pozwala firmom wykorzystać te informacje do rozwoju działalności.

„Potrzeby cyfrowe rosną, a każdego dnia wykorzystujemy coraz więcej danych i aplikacji” – mówi Totel. „Kiedy digitalizujesz swoje zasoby, musisz być w stanie zrozumieć takie rzeczy, jak główne wyzwania, którym musisz sprostać, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Jeśli tego nie zrobisz, jest to o wiele trudniejsze”.

NARZĘDZIA DO POZYSKIWANIA DANYCH

Data4 również podjęło inicjatywę, przyjmując w ciągu ostatnich latach podejście silnie skoncentrowane na danych. Strategia ta obejmowała rozwój zintegrowanego oprogramowania do agregowania danych z różnych procesów i systemów, podczas interakcji i wymiany informacji między nimi. Celem jest zapewnienie klientom rozbudowanego i dostępnego zdalnie wglądu we wskaźniki operacyjne.

Każde z firmowych centrów przetwarzania danych ma np. system zarządzania budynkiem (BMS), na który składa się oprogramowanie umożliwiające nadzór nad infrastrukturą, które umożliwia ć szybką reakcję w przypadku wystąpienia awarii. Oprócz systemu monitorowania Data4 stworzyło jezioro danych do przechowywania wszystkich danych pochodzących z systemu BMS i innych programów. Firma wdraża również oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć wgląd w te dane i poprawić efektywność centrów danych.

„Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie danych” – mówi Totel. „Pomaga nam w tym możliwość gromadzenia danych z platform BMS i różnych systemów w dedykowanym jeziorze danych oraz dodawanie inteligentnych funkcji za pośrednictwem SI.  Dzięki rozpoczęciu procesu digitalizacji wszystkich naszych zasobów kilka lat temu, już dziś możemy wdrażać takie rozwiązania.

Szereg innych programów obejmuje narzędzia do zarządzania zasobami  centrum przetwarzania danych, takimi jak szafy serwerowe i przestrzeń hostingowa, a także usługi dla klientów czy systemy utrzymania. Aby połączyć swoje usługi w jednym miejscu, które będzie obsługiwać inteligentne centrum danych, Data4 wprowadziło portal dla klienta, który pozwala zarządzać wszystkimi operacjami i monitorować kluczowe wskaźniki.

Totel twierdzi, że zapewnienie klientom centrum danych wglądu w ich zasoby w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie, umożliwiając monitorowanie takich rzeczy, jak temperatura i zużycie energii, funkcjonowanie całego sprzętu, incydenty, zmiany, zgłoszenia serwisowe i wskaźniki dotyczące oddziaływania na środowisko.

WGLĄD I SKUTECZNOŚĆ

Przy istnieniu tak wielu czujników w dzisiejszych centrach danych pojawia się również wiele możliwości poprawy ich efektywność działania. „Niektóre z tych czujników są bardzo ważne, na przykład czujniki temperatury w pomieszczeniu IT, a niektóre są bardzo proste i dotyczą informacji, czy drzwi są otwarte, czy nie” – mówi Totel. „Ale te czujniki są naprawdę przydatne z punktu widzenia danych historycznych”.

Są one również kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ pomagają określić trendy w kwestiach takich jak zużycie energii i wody, wykorzystanie surowców i emisja gazów cieplarnianych. „Dzięki naszym narzędziom jesteśmy w stanie pokazać klientom, gdzie pojawiają się duże wartości, które można poprawić pod kątem wpływu na środowisko” – mówi Totel. „ Czy wyższe emisje i zużycie energii powodują serwery czy sprzęt do przechowywania? ”

 Wpływ na środowisko jest jednym z największych wyzwań na rynku centrów danych. Data4 kładzie na to duży nacisk, pomagając klientom zrozumieć wszystkie kluczowe wskaźniki środowiskowe. Między innymi udostępnia łatwy w obsłudze kalkulator Green Dashboard wbudowany w portal klienta, który umożliwia użytkownikom obliczenie ich wpływu na środowisko.

Jednakże Totel podkreśla, że maksymalizacja wykorzystania danych wymaga starannego planowania. „Możesz zoptymalizować wszystko, w tym operacje, koszty i czynniki środowiskowe” – mówi. „Ale aby to zrobić, musisz najpierw wykonać trzy inne kroki – mianowicie modelowanie, wizualizację, a następnie wykorzystanie rozwiązań, których chcesz użyć”.

Dzięki wszystkim działaniom w tym obszarze, Data4 jest w stanie optymalizować również własne procesy wewnętrzne – co jest kluczowe w dążeniu do ekspansji. Firma posiada obecnie 31 centrów przetwarzania danych w całej Europie, a ostatnie wydarzenia obejmują między innymi zapowiedź dużej inwestycji w Niemczech, która zwiększy obecność firmy we Francji, Włoszech, Luksemburgu, Hiszpanii i Polsce.

W odniesieniu do rynku centrów danych Totel podkreśla potrzebę ciągłego zwiększania wydajności. „Ważne jest, aby wprowadzać każdą małą poprawę w planie działania, ponieważ kilka drobnych ulepszeń doprowadzi do znacznej poprawy całości” – mówi. ”Nie możemy ograniczyć się do czekania na większe zmiany w technologii, ponieważ wyzwania takie jak zmiana klimatu są już rzeczywistością”.