Dążenie do zrównoważonego rozwoju centrów przetwarzania danych w dobie sztucznej inteligencji

Ponieważ sztuczna inteligencja powoduje narastające zapotrzebowanie na przestrzeń i moc, nowe centra przetwarzania danych wymagają starannego planowania, aby przygotować się na gwałtowny wzrost.

Adam Levine, główny dyrektor kreatywny w Data4 Group

Współczesne centra przetwarzania danych stoją na rozdrożu. Główni dostawcy chmury potrzebują więcej przestrzeni i mocy, aby sprostać rosnącym wymaganiom generatywnej sztucznej inteligencji (SI), gdy w tym samym czasie zrównoważony rozwój staje się głównym zmartwieniem dostawców centrów przetwarzania danych na całym świecie.

Dane liczbowe potwierdzają tę sytuację. Liczba centrów danych o charakterze hiperskalowym zbliża się do 1000, podwajając się od 2019 roku. Prognozuje się, że w ciągu następnej połowy dekady pojemność nowo otwartych obiektów się podwoi, a zużycie energii przez generatywną AI będzie kilkakrotnie większe niż w przypadku tradycyjnych obciążeń. Ponadto przepisy dotyczące przechowywania danych stwarzają potrzebę tworzenia większej liczby lokalnych obiektów.

Zwiększająca się pojemność wymaga efektywności, ponieważ obecnie szacuje się, że takie obiekty zużywają od dwóch do trzech procent energii produkowanej na całym świecie. Pytanie brzmi, jak zaspokoić te potrzeby w zakresie pojemności, zapewniając jednocześnie wystarczającą przestrzeń do jej dostarczenia i oddając ją środowisku i społeczeństwu.

Gęstość

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest budowanie ogromnych obiektów tak gęsto, jak pozwala na to postęp technologiczny i techniczny. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest maksymalizacja gęstości sprzętu w obiektach oraz optymalizacja wydajności serwerów, aby były przygotowane do obsługi większych obciążeń SI. Chociaż nikt nie ma kryształowej kuli, część tych zagadnień wymaga pewnej zdolności przewidywania tego, co czeka nas w przyszłości, aby każde nowo wybudowane centrum przetwarzania danych było w pełni przygotowane na rosnący popyt.

Zwiększona gęstość stwarza z kolei wyzwanie w postaci generowania ciepła, które wymaga dodatkowego chłodzenia. Zaspokojenie tej potrzeby może przybrać formę innowacyjnych technologii chłodzenia cieczami i imersyjnego. W Data4 wykorzystujemy chłodzenie cieczą w naszym obiekcie w regionie Paryskim we współpracy z europejskim dostawcą chmury OVHcloud i planujemy rozszerzyć tę metodę na wszystkie nasze kampusy.

Ta optymalizacja jest kluczowa podczas analizy nowych lokalizacji i wchodzenia na nowe rynki. Tak jest w przypadku naszego nowego i pierwszego w Niemczech centrum przetwarzania danych w mieście Hanau niedaleko Frankfurtu. Dzięki planom etapowego zainwestowania ponad 1 miliarda euro w rozwój obiektu o mocy 180 MW na 25-hektarowym terenie do 2032 roku, będzie to jeden z największych i najpotężniejszych kampusów centrów przetwarzania danych w Europie.

Centra przetwarzania danych o takiej skali są wydajniejsze niż ich mniejsze odpowiedniki, mają wystarczającą przestrzeń, aby umożliwić skalowanie w celu zaspokojenia przyspieszonego popytu, a tym samym pomagają w pewnym stopniu zabezpieczyć inwestycje na przyszłość. Jest to ważne, zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, że niedawne wykorzystanie przestrzeni w centrach przetwarzania danych przekroczyło wszelkie oczekiwania, mimo że nasze kampusy projektowano z myślą o przyspieszeniu na dużą skalę.

Ponieważ pojemność jest absorbowana, działania zmierzające do zwiększenia gęstości mogą umożliwić dalszą optymalizację zasobów w przyszłości. Dlatego też w Data4 stale dążymy do „zwiększania gęstości”, strategii, która pomoże w jak najlepszym wykorzystaniu ograniczonych zasobów niezbędnych do rozwoju centrów przetwarzania danych, zwłaszcza, gdy mowa o gruntach i energii.

Optymalizacja wykorzystania tych ograniczonych zasobów ma sens finansowy dla naszych klientów, którzy mogą uniknąć podwójnych inwestycji w infrastrukturę podstawową, co ma miejsce, gdy osiąga się próg pojemności w centrum przetwarzania danych i zachodzi konieczność utworzenia dodatkowego obiektu w pobliżu. Ma to również sens dla środowiska, aby wycisnąć jak najwięcej pojemności z terenów inwestycyjnych, takich jak nasza lokalizacja w Hanau, aby w przyszłości uniknąć dalszego uprzemysławiania terenów niezagospodarowanych.

Poszukiwanie odpowiednich lokalizacji

Jeśli chodzi o nieruchomości, kolejną często powtarzaną mantrą jest „lokalizacja”. Jest to również coś, o czym dostawcy centrów przetwarzania danych i chmury muszą pamiętać przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie budować obiekty lub nabywać przestrzeń kolokacyjną.

W szczególności w światowych ogniskach centrów przetwarzania danych, takich jak rynki FLAP-D we Frankfurcie, Londynie, Amsterdamie, Paryżu i Dublinie, pojawiły się poważne ograniczenia dotyczące dostępnej przestrzeni na dodawanie nowych obiektów. Wymusza to konieczność dokładnego rozważenia lokalizacji nowych centrów przetwarzania danych.

W przypadku takiej lokalizacji jak Hanau, to miasto zapewnia idealną, atrakcyjną lokalizację zważywszy na coraz bardziej ograniczoną przestrzeń. Położone zaledwie 25 kilometrów na wschód od Frankfurtu, nadal znajduje się w pobliżu centrum działalności związanej z usługami w chmurze i zapewnia znaczne korzyści w obszarze bogatej łączności i niskich opóźnień, jednocześnie oferując wystarczającą przestrzeń do budowy dużego centrum przetwarzania danych.

Ponadto zbudowano je na terenie koszar w Grossauheim, byłej bazy wojskowej USA. Jako lokalizacja na terenie poprzemysłowym, jej przebudowa stanowi skuteczny sposób wykorzystania nieużytkowanych gruntów i recyklingu materiałów z rozbiórki, co daje silne poparcie ze strony gminy i tworzy możliwości zatrudnienia lokalnej społeczności.

Eksploracja opcji ekologicznych, zorientowanych na społeczności

Jak wspomniano, zrównoważony rozwój to obecnie jeden z aspektów, który musi iść w parze z budową nowych centrów przetwarzania danych. Bada się całe spektrum możliwości redukcji emisji, a innowacja stanowi niezbędny element, który pozwoli osiągnąć pozytywne rezultaty.

Ponowne wykorzystanie ciepła wyprodukowanego przez centra przetwarzania danych stanowi doskonałą okazję dla operatorów centrów przetwarzania danych oraz społeczności, w których istnieją. Opcje ponownego wykorzystania ciepła obejmują wykorzystanie wydzielanego CO2 do uprawy alg, recykling odpadów jako biomasy w celu rozwoju nowych źródeł energii o obiegu zamkniętym, czy ponowne wykorzystanie go do produkcji bioproduktów dla branż takich jak kosmetyka i rolnictwo.

Innowacyjne ścieżki do efektywności

Rzeczywiście, są to jedne z opcji, które Data4 analizuje w swoim niedawno ogłoszonym pilotażowym projekcie badawczo-rozwojowym we współpracy z Uniwersytetem Paris-Saclay, mającym na celu stworzenie pierwszego na świecie bio-cyrkulacyjnego centrum przetwarzania danych w regionie Essonne na południe od Paryża. Te pomysły będzie można następnie rozszerzyć na inne centra przetwarzania danych, takie jak centrum w Hanau.

Oprócz tego w przygotowaniu jest wiele innych inicjatyw. Obiekt w Hanau będzie działać przy użyciu energii elektrycznej, która pochodzi w 100% ze źródeł zrównoważonych i będzie korzystać z niskoemisyjnego betonu, podczas gdy Data4 będzie wspierać zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie siedlisk dla jaszczurek i wież lęgowych dla jerzyków.

Sama sztuczna inteligencja oferuje wiele innowacyjnych ścieżek prowadzących do poprawy efektywności energetycznej. Może być wykorzystana do analizy danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i chłodzenia, pomagając utrzymać je na optymalnym poziomie i umożliwiając dostosowywanie parametrów w czasie rzeczywistym.

Podchodząc do tych kwestii z wielu perspektyw, tworzymy duży potencjał poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej i wody, zmniejszenia śladu środowiskowego centrów przetwarzania danych oraz zapewnienia korzyści dla lokalnych społeczności. Przyszłość nie będzie prosta ani przewidywalna, ale trafne rozwiązanie tych kwestii zapewni najlepszą szansę graczom na rynku centrów przetwarzania danych i dostawcom chmury na maksymalizację zwrotu z inwestycji w trakcie boomu na sztuczną inteligencję.